NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Uroczystości w Modzerowie

Uroczystość nadania imienia błogosławionego Jana Pawła II i poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz 80–lecia istnienia placówki oświatowej w Modzerowie.

Dnia 16.05.2011r. jako jednej z pierwszych szkół w Polsce, odbędzie się uroczystość nadania imienia błogosławionego Jana Pawła II Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie. Wydarzenie to będzie przeżywane w duchu dziękczynienia za beatyfikację Wielkiego Polaka i Papieża Kościoła Powszechnego. Podczas Mszy świętej koncelebrowanej przez księdza biskupa Stanisława Gębickiego zostanie poświęcony i przekazany sztandar Szkole Podstawowej SPSK oraz włączenie placówki w poczet szkół katolickich. Jednocześnie w tym dniu, szkoła świętować będzie 80-lecie istnienia placówki oświatowej w społeczności lokalnej.

Honorowy Patronat nad uroczystością objęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich w Częstochowie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko Pomorski Pani Ewa Mes, Wójt Gminy Włocławek Pani Ewa Braszkiewicz, oraz Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca. Patronami medialnymi uroczystości zostali: TV Bydgoszcz, TV Kujawy, Gazeta Pomorska, TV CW 24, W naszej gminie, Włocławski Portal Internetowy q4,  Gazeta Powiatu Włocławskiego TU i TERAZ.

Szkoła Podstawowa w Modzerowie działa nieprzerwanie od 1931 roku, zbudowana wysiłkiem lokalnego społeczeństwa za czasów kiedy Polską kierował rząd marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego patrioty oraz bojownika o wolność Kraju. Placówka przez siedemdziesiąt siedem lat dzieliła trudne losy narodu Polskiego począwszy od  zawieruchy wojennej, totalitaryzmu komunistycznego aż po czasy współczesne. Pomimo wielorakich trudności tutejsi pedagodzy, mając na uwadze rzetelną troskę o dobro swego ucznia dbali o jak najlepszy  poziom nauczania i wychowania .Staraniem społeczności lokalnej, ojców Pocieszycieli oraz dyrektora Teresy Nowackiej, prowadzenia placówki szkolnej podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które założyło i rozpoczęło swą działalność 1 września 2008 roku. Od trzech lat przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkól Katolickiej w Modzerowie, której dyrektorem jest Teresa Nowacka, funkcjonuje Oddział Przedszkolny i Gimnazjum. Szkoła służy integralnemu rozwojowi dziecka, kształcąc, wychowuje w duchu zasad katolickich. Uczy tożsamości kulturowej, historycznej, społecznej, narodowej oraz troszczy się o sprawność fizyczną ucznia. Osobisty kontakt z wychowankiem jest najwłaściwszą i najskuteczniejszą metodą wychowania. Całkowicie bezpłatna nauka odbywa się w nielicznych zespołach klasowych i w systemie jednozmianowym. Już od trzech lat dzieci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych lekcji trzech języków obcych do wyboru, z indywidualnych zajęć z logopedą i z gorącego posiłku. Uczniowie mają zapewniony dostęp na basen oraz  urozmaicony wachlarz zajęć sportowych i artystycznych oraz  bezpieczny i sprawny dowóz do i ze szkoły na trasie z dworca PKS we Włocławku do Modzerowa, Józefowa i Wistki Królewskiej oraz okolic.

Harmonogram uroczystości:
11.00 – 12.30 – Msza święta z poświęceniem sztandaru
12.30 – 14.00 – nadane imienia, część artystyczna
14.00 – 15.00 – obiad, ognisko
15.00 – 15.30 – występ zespołu wokalnego „Na razie”
15.30 – 16.00 – występ zespołów tanecznych: STREET BASE, CRAZY SQUAD CONNEXIONS
16.00 – 16.30 – występ zespołu ZPiT „Kujawy”
16.30 – 17.00 – występ zespołu „Roma”