NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Uroczystości odpustowe MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem osobistego sekretarza bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, abpa Mieczysława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego.

Z radością i w duchu wdzięczności wobec Boga i Pani Fatimskiej Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani wraz ze Wspólnotą parafialną, serdecznie zapraszają na uroczystości odpustowe, w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy tamie.

Odpust parafialny, odbędzie się 14 maja 2012 roku o godz. 17.30. Uroczystościom będzie przewodniczył Metropolita Lwowski Jego Ekscelencja Abp Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz wyniesionego na ołtarze bł. Jana Pawła II, a także Benedykta XVI, który dokona przekazania i instalacji relikwii bł. Jana Pawła II.

Abp Mieczysław Mokrzycki urodził się 29 marca 1961r.  w Majdanie Łukawieckim. Po maturze studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Pracował jako wikariusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 został sekretarzem papieża Benedykta XVI. Swoje wspomnienia o bł. Janie Pawle II opisał w książce pt. „Najbardziej lubił wtorki”.

16 lipca 2007 został mianowany arcybiskupem koadiutorem lwowskim. 29 września 2007 przyjął w Watykanie święcenia biskupie. Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI. 21 października 2008 w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji dotychczasowego metropolity kard. Mariana Jaworskiego objął w pełni archidiecezję lwowską. 22 listopada 2008 odbył ingres do katedry we Lwowie. Był to pierwszy ingres arcybiskupa łacińskiego do katedry we Lwowie po II wojnie światowej.

Podczas mszy świętej J. E. Biskup Wiesław Alojzy Mering, dokona poświęcenia obrazu z wizerunkiem bł. Jana Pawła II dla kultu błogosławionego papieża w parafii Matki Bożej Fatimskiej.

Dzień wcześniej, 13 maja 2012 roku o godz. 17.30 dla Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. prof. Tomasz Kaczmarek przekaże figurę Matki Bożej Bolesnej – Pietę, jako dar od dobroczyńców w Włoch.

Figura z terakoty przedstawiająca ZŁOŻENIE JEZUSA NA RĘCE MARYI,  datowaną na przełom XVII i XVIII wieku. Figura pochodzi z Istrii; przypuszczalnie została przejęta w nieznanych bliżej okolicznościach z jakiejś wiejskiej kaplicy. Znalazła się w antykwariatach w Trieście podczas pobytu w tym mieście alianckich oddziałów angloamerykańskich pod koniec drugiej wojny światowej. Miłośnik i kolekcjoner dzieł sztuki ARTURO BARAGGINO, zakupił ją u antykwariusza z Triestu, p. BOSICH. Pragnieniem pani BARAGGINO GRAZIA, córki p. ARTURO BARAGGINO jest, aby ta zabytkowa figura została przekazana jako wotum do Sanktuarium Męczeństwa błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w Polsce.

Z nadzieją na wspólne dzielenie radości, Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani wraz z parafianami zapraszają do wspólnego świętowania!