NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Trwa budowa Centrum Kultury „Browar B”

Obiekty poprzemysłowe znajdujące się przy ul. Łęgskiej – Bechiego zostaną zaadaptowane do nowych funkcji. We wrześniu 2013 roku zostanie oddane do użytku Centrum Kultury „Browar B” – placówka, w której działać będą miejskie instytucje kultury.

W Centrum będą odbywały się m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z sąsiadujących z budynkiem szkół. W obiekcie znajdą się sale komputerowe oraz przeznaczone do kształcenia językowego. W sali prezentacji z pogranicza teatru, muzyki i rysunku realizowany będzie projekt „Sala sześciu prób”. Będzie to przedsięwzięcie skierowane do instytucji, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, które będą mogły tam realizować swoją statutową działalność w ww. zakresie. W budynkach znajdą się też pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia nauki tańca, śpiewu oraz fotografii, a także spotkania integracyjne. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z pracowni komputerowej. W „Browarze B” będą działać lokale gastronomiczne, klub oraz kawiarnia, pomieszczenia przeznaczone na tę działalność zostaną wynajęte prywatnym przedsiębiorcom. Projekt przewiduje połączenie obecnych magazynów z budynkiem głównym. Budowany jest też nowy obiekt, w którym znajdzie się wejście główne do Centrum, zlokalizowana zostanie tu recepcja, punkt informacyjny oraz szatnie. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na sale konferencyjne oraz wielofunkcyjne, w których będą mogły się odbywać np. konkursy tańca, pokazy mody czy prezentacje o charakterze instalacji twórczej. W holu będzie można organizować również targi.

Projekt zakłada zbudowanie sali widowiskowej ze sceną, zapleczem i miejscami siedzącymi dla 500 osób. Ponadto w „Browarze B” będą organizowane szkolenia i konferencje poświęcone m.in. tematyce unijnej, a także szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na zewnątrz, w podwórzu znajdzie się miejsce do organizacji imprez masowych. Przy budynku będzie oddany do użytku parking, a na reszcie terenu wykonawca zasadzi ozdobną roślinność, mieszkańcy będą mogli spocząć na kilkunastu ławkach. Na teren nieruchomości będzie można wjeżdżać od ul. Łęgskiej. Całkowita powierzchnia terenu, który zostanie ogrodzony wynosi 5,1 tys. m kw.

Firma „Molewski” podpisała z miastem umowę na kwotę 30 milionów 957 tysięcy złotych. Całkowita wartość realizowanego projektu (wszystkie koszty) wynosi 37 mln 547 tys. zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 18 mln 469 tys. zł. Plac budowy został przekazany wykonawcy 16 stycznia br. Wówczas firma rozpoczęła rozbiórkę obiektów przeznaczonych do likwidacji. Prace te zakończyły się pod koniec marca. W chwili obecnej budowane są nowe obiekty. Centrum Kultury zostanie oddane do użytku 30 września 2013 roku.

UM Włocławek