NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny


Wystawa „Troposferycznie” jest efektem lotów balonów bezzałogowych nad Włocławkiem oraz regionem.
Start zespołów balonowych ze sprzętem rejestrującym obraz ziemi z lotu ptaka odbył się 18 czerwca z włocławskiego Starego Rynku. Osiągnęły one pułap ok. 30 km i dostarczyły obfity materiał ukazujący ziemię, atmosferę a nawet czerń kosmosu.

Wybór najciekawszych kadrów został zaprezentowany w formie wystawy, której otwarcie nastąpiło w piątek 8 lipca 2011r. w Klubie WCK „Stara Remiza” przy ulicy Żabiej 8.