NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Sztuka dla rodziców z dziećmi w rolach głównych

W piątek o godz. 17. w klubie Abstynenta przy ulicy Gałczyńskiego 9 młodzi ludzie uczestniczący w programie profilaktyczno-interwencyjnym wystawią dla swoich rodziców spektakl pt. „Wystarczy miłość”. Chcą pokazać, że tam gdzie jest alkohol i narkotyki tam nie ma miłości i wzajemnego porozumienia.

Młodzi chcą wyrazić ból i krzywdę dziecka wychowującego się w rodzinie z problemem alkoholowym. Pragną także pokazać czego dzieci oczekują od swoich rodziców. – Najważniejsza w rodzinie jest miłość, akceptacja, zrozumienie i właściwa komunikacja – przekonuje Aneta Sokołowska, psycholog z Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii “Alter-Ego”. – W rodzinie, w której choćby jeden z rodziców jest uzależniony nie może dojść do wykształcenia się zdrowych relacji. – Najbardziej cierpią na tym dzieci – tłumaczy Sokołowska.

Spektakl został w całości przygotowany przez młodzież, która od kilku miesięcy bierze udział w programach socjoterapeutycznych realizowanych na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek przez  Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii “Alter-Ego” oraz Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Promień”.

Podczas sesji socjoterapeutycznych prowadzący poprzez swobodny i nieformalny sposób wypowiedzi, umiejętnie skupiają uwagę, przełamują bariery i docierają do młodych słuchaczy. Zajęcia odbywają się od kilku miesięcy w klubie przy ul. Gałczyńskiego 9. Poruszane tematy dotyczą problemów wśród dzieci i młodzieży związanych z alkoholem, narkotykami, przemocą w rodzinie, przemocą rówieśniczą oraz ze zjawiskiem tzw. „blokersów”.

www.alterego-wloclawek.pl