NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

21 września o godzinie 17 nastąpiło uroczyste oddanie do użytku budynek Klubu WCK „Stara Remiza”.

W klubie będzie można m.in. zagrać w szachy, nauczyć się tańca nowoczesnego, poznać tajniki rękodzieła artystycznego. W obiekcie przy ul. Żabiej działają również kluby seniora: „Senior Kujawy” i „Stokrotka”. Firma „MS-BUD” wykonała roboty budowlane za cenę 1 mln 340 tys. zł. Projekt jest w ponad 60% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

UM Włocławek