NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Spotkanie dwóch Rad Miasta

Herb WłocławkaW piątek, 27 listopada, w Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie przedstawicieli obu Rad działających we Włocławku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dorosłej Rady Miasta – przewodniczący Rafał Sobolewski, radna Joanna Borowiak i kierownik Biura Rady Miasta Małgorzata Feliniak, natomiast Młodzieżową Radę Miasta reprezentowało troje członków prezydium: przewodnicząca Magdalena Szczepańska oraz dwoje wiceprzewodniczących – Aleksandra Oczachowska i Adrian Pokrywczyński.

Głównym tematem spotkania była inicjatywa zniesienia opłat za przewóz pomocy naukowych (np. instrumentów lub tub rysunkowych) dla młodzieży uczącej się, korzystającej z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Przedstawiciele MRM, działając na podstawie własnej uchwały na wniosku o zniesienie takowych opłat, zgodzili się, by sprawę w dorosłej Radzie Miasta prowadziła pani Borowiak. Złożyła ona bowiem projekt uchwały, która spowoduje zmiany w regulaminie MPK dotyczące opłat za przewóz pomocy naukowych. Obecnie uczeń musi kupić specjalny bilet. Poparcie Rady Miasta dla inicjatywy młodych rajców i radnej Joanny Borowiak doprowadziłoby więc do likwidacji tego przykrego obowiązku, tym bardziej, że sam prezes MPK przyznał, że nie jest przeciwny takim zmianom w regulaminie miejskiego przewoźnika.

Młodzi radni poruszyli także kwestię usprawiedliwień nieobecności pełnoletnich uczniów – czy mają oni prawo sami się usprawiedliwiać czy też nie. Przedstawili sprawę jednego z uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz przytoczyli opinię Wojewódzkiego Rzecznika Praw Ucznia Andrzeja Gralaka. Obie strony potwierdziły chęć rozstrzygnięcia tej kwestii, a przewodniczący Rafał Sobolewski zaproponował, by reprezentant Młodzieżowej Rady poinformował o rozpoczęciu przez nią prac w tym temacie na sesji dorosłej Rady Miasta. Najprawdopodobniej kolejnym krokiem będzie wzięcie pod lupę statutów i regulaminów szkół przez przedstawicieli młodzieży. Przypomnijmy, że dotychczas głosy młodych rajców przychylały się raczej do opinii, że pełnoletni uczniowie mają prawo sami usprawiedliwiać swe nieobecności.

Na spotkaniu mówiono też o możliwych zmianach w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta, finansowaniu jej działań, wzajemnej wymianie informacji między obiema Radami, dyżurach młodych radnych oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.