NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Rozpoczęła się akcja „Zima”

Z dniem 15 listopada br. rozpoczęła się, jak co roku w naszym mieście „akcja zima”, czyli okres zimowego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych na terenie miasta. Akcja potrwa do 15 marca 2010 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. w konsorcjum z Firmą Inżynieryjno-Drogową „Drogtom” sp. z o.o. zajmować się będzie w sezonie 2009/2010 zimowym utrzymaniem. W okresie tym wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podejmowania akcji z chwilą wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących pogorszenie przejezdności (opady śniegu, śniegu z deszczem, marznącej mżawki)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych. Zobowiązany jest również do usuwania skutków gołoledzi i oblodzenia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kładek dla pieszych, natychmiast po wystąpieniu tych warunków oraz podejmować na bieżąco działania zapobiegawcze w celu przeciwdziałania występowaniu tych zjawisk. Zimowym utrzymaniem objęte są główne ciągi komunikacyjne miasta, po których odbywa się miejska komunikacja zbiorowa, ulice stanowiące połączenia komunikacyjne na osiedlach oraz dojazdy do szkół, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej.