NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Rewitalizacja bez placu Wolności

Plac WolnościPodczas wczorajszej sesji 18 listopada radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji, jednak na wniosek klubów radnych PiS, WWS i PO wykreślono z programu rewitalizację placu Wolności. Tym samym projekt ten nie będzie zrealizowany. Miasto na ten cel pozyskało prawie 8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

( całość projektu to 12 mln zł). Decyzja radnych oznacza, że te pieniądze Włocławek zwróci do unijnej puli. Przypomnijmy, że plac Wolności oraz przyległe ulice miały być zmodernizowane i wzorem innych dużych miast, miał być zbudowany deptak, który byłby doskonałym miejscem do spacerów i spotkań, podobnie jak w Toruniu na Szerokiej czy na Piotrkowskiej w Łodzi.

Inwestycja przewidywała przebudowę placu o łącznej powierzchni 25 tys. m kw. w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych, wprowadzenia małej architektury, likwidacji barier architektonicznych oraz przekomponowania i wymiany zieleni.