NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Renowacja sieci kanalizacyjnej

Włocławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kontynuuje prace w zakresie renowacji kolektora sanitarnego ze studniami w ul. Kaliskiej. Od 18 czerwca br. realizowane będą prace przygotowawcze, w szczególności na odcinku od ul. Planty/ Kujawska w kierunku torów kolejowych. Zakres obejmuje czyszczenie i inspekcję kanału sanitarnego na potrzeby opracowywanej dokumentacji technicznej.

W drugiej połowie lipca wykonawca powinien przystąpić do prac zasadniczych związanych z instalacją rękawa termoutwardzalnego ( to technologia renowacji bez konieczności dokonywania wykopu czyli tzw. metoda bezwykopowa) w ul. Kaliskiej (odcinek od ul. Planty I do ul. POW 43), których zakończenie planowane jest do końca sierpnia.

Podczas tych prac wygrodzeniu podlegać będą miejsca otwieranych studni kanalizacyjnych oraz miejsca ustawienia samochodu wykonującego renowację.

Z uwagi na to, że większość robót prowadzona będzie w okolicach chodnika ruch pieszy w obrębie robót będzie lekko zakłócony. Pieszy będzie musiał omijać wykonujący roboty samochód. Zapewniony będzie przejście min 1,5m. W kilku etapach planuje się zamykania fragmentu chodnika dla pieszych i kierowania ich na przeciwną stronę ulicy.

Zadanie realizowane jest od marca 2017 r. i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie metodami bezwykopowymi renowacji kanałów sanitarnych o łącznej długości ok. 2,5 km wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ulicy Mazowieckiej, Kujawskiej, Kaszubskiej, Kaliskiej, Grodzkiej oraz Chemików. Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł netto. Dotychczas przeprowadzono renowację kolektorów w 5 ulicach, a do wykonania pozostała modernizacja sieci w ul. Kaliskiej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do dnia 17 września 2018 r.

Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek cz. 2.
Wykonawca: Mazur Sp. z o.o. ze Świecia

Lokalizacja robót:

  • ul. Mazowiecka (od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej),
  • ul. Kaszubska (od ul. Kaliskiej do ul. Kruszyńskiej),
  • ul. Kaliska (od ul. Planty I do ul. POW 43),
  • ul. Grodzka (od ul. Jałowcowej do ul. Malinowej),
  • ul. Chemików (od ul. Budowlanych do ul. Wienieckiej).

MPWiK