NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Przetargi MOPR

MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozstrzygnie niebawem przetargi: na realizację imiennych kart żywnościowych oraz recept lekarskich dla klientów opieki społecznej w roku 2010. Obydwie formy świadczeń są refundowane przez MOPR. Realizacja recept odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Klienci będą zobowiązani razem z receptą przedstawić, wystawiony przez odpowiedniego pracownika socjalnego, wniosek o refundację leków. Natomiast artykuły żywnościowe, wszystkie oprócz alkoholu i wyrobów tytoniowych, będą wydawane w sklepie ogólnospożywczym na podstawie imiennej karty, stanowiącej bezgotówkową formę płatności.