NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Andrzej PałuckiPrezydent Włocławka ogłosił przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz inwestycji prowadzonych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji: zagospodarowania włocławskich Bulwarów oraz rewaloryzacji Zielonego Rynku. Okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlano-montażowe będzie trwał 5 lat liczony od dnia wystawienia protokółu końcowego robót. Oferty należy złożyć do 20 listopada 2009 r. Szczegółowe informacje dotyczące tego zamówienia znajdują się na stronie internetowej: www.wloclawek.pl/zamowienia.