NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Propozycje włocławskich użytkowników forum Skyscrapercity.com do Strategii Rozwoju Miasta

Z radością przyjęliśmy informację o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Włocławek. W związku z tym opracowaliśmy i złożyliśmy do zespołów pracujących nad dokumentem zbiór propozycji realizacji inwestycji i zamierzeń w ramach Strategii.

Prace w zespołach tematycznych otwierają przed nami ogromną możliwość współdecydowania o wyglądzie i rozwoju naszego miasta, co jest istotne w rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego.

Wśród złożonych propozycji zawarliśmy:

 1. Połączenie drogowe Włocławka z autostradą A1
 2. Budowę bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ulicy Wienieckiej
 3. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne – Zagospodarowanie obszaru dworca PKP/PKS
 4. Parking podziemny pod Placem Wolności
 5. Pojemne, ogólnodostępne parkingi podziemne w kluczowych obszarach miasta
 6. Poprawę komunikacji osiedla Michelin
 7. Realizację Kolei Dużych Prędkości na terenie Włocławka
 8. III przeprawę przez Wisłę
 9. Przejście pieszo-rowerowe pod mostem nad Zgłowiączką w ciągu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 10. Realizację spójnej i miastotwórczej zabudowy na obszarach niezabudowanych lub zdegradowanych urbanistycznie
 11. Zabudowę obszaru pomiędzy ulicami: Jerzego Bojańczyka, Al. Fryderyka Chopina, Cichą, Stefana Okrzei
 12. Zabudowę obszaru po jednostce wojskowej na ulicy Kapitulnej
 13. Zabudowa osiedla Kokoszka
 14. Realizację spójnej zabudowy wzdłuż ulicy Stefana Okrzei
 15. Zabudowę obszaru po Zakładach Celulozowo-Papierniczych im. Juliana Marchlewskiego
 16. Zabudowę obszaru ulic: Wojska Polskiego, Jana Kilińskiego, Ludwika Bauera, Stefana Okrzei
 17. Zabudowę Zielonego Rynku
 18. Regulację zabudowy Starego Miasta pomiędzy ulicą Tumską a rzeką Wisłą (z uwzględnieniem współczesnej architektury)
 19. Regulację wysokości zabudowy Placu Wolności
 20. Zabudowę obszaru pomiędzy: Wysoką, Obwodową, Lisek i rz. Zgłowiączką
 21. Odbudowę historycznego ratusza na Starym Rynku
 22. Rewitalizację dworca kolei wąskotorowej
 23. Plac Wolności – nowoczesne centrum Włocławka
 24. Przebudowę ulic 3-go Maja i poprzecznych
 25. Przedłużenie bulwaru – kierunek os. Zazamcze
 26. Przedłużenie bulwaru – kierunek Tama
 27. Renowację mostu na Zgłowiączce w ciągu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 28. Rewaloryzację ujścia Zgłowiączki do Wisły
 29. Fontannę na Starym Rynku
 30. Odbudowę pomnik św. Jana Nepomucena
 31. Barki przy Wiśle
 32. Park sportowo-rekreacyjny na Słodowie
 33. Iluminację budynków
 34. Katalog mebli miejskich

Mamy ogromną nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z merytoryczną debatą o ich potrzebie oraz ewentualnej formie realizacji.

Opracowane propozycje są przede wszystkim efektem wielu dyskusji przeprowadzanych w gronie użytkowników forum – niejednokrotnie długich i burzliwych dyskusji o potrzebie i kształcie inwestycji i pomysłów. Aby nadać tym dyskusjom poważniejszy ton oraz możliwość realizacji, postanowiliśmy przedstawić nasze pomysły władzom Włocławka w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta, licząc na rozpoczęcie ożywionej dyskusji o potrzebach inwestycyjnych miasta i zmianach w estetyce przestrzeni publicznej – także poprzez media informujące o tym  mieszkańców miasta.

Włocławska sekcja skyscrapercity.com – Największego portalu na świecie poświęconego rozwojowi miast

przykładowy pomysł/wizualizacja przebudowy dworca kolei wąskotorowej na Kaliskiej
przykładowy pomysł/wizualizacja przebudowy dworca kolei wąskotorowej na Kaliskiej