NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Otwarta akcja poboru krwi

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 6 sierpnia 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi. Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem

PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.
Informujemy, że wszelkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra.

PCK