NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Oferta MPEC

MPECMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że posiada w sprzedaży mieszankę popiołowo – żużlową. Cena za 1 tonę wynosi 14 zł netto. Nabywcami mieszanki popiołowo – żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych mogą być, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami uprawnieni odbiorcy posiadający stosowne decyzje administracyjne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, bez obowiązku posiadania decyzji administracyjnych, na ich własne potrzeby. W sprawie zakupu mieszanki należy kontaktować się z Działem Logistyki, tel. 501 32 76 73.