NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Nowy Rektor WSInf

W dniu 7 lutego 2011 r. Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi a także Wydziału Zamiejscowego we Włocławku został prof. zw. dr hab. Andrzej Nowakowski. Zastąpił on na tym stanowisku prof. zw. dr hab. Edwarda Kąckiego, któremu nadano tytuł Rektora Honorowego.

Prof. Andrzej Nowakowski urodził się 11 maja 1949 r. w Gniewkowie. W lutym 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

 

W trakcie swojego życia zawodowego pełnił rozmaite funkcje m.in. był Dziekanem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, Prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, a także Rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Profesor Nowakowski może się poszczycić licznymi nagrodami  za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz członkowstwem w wielu organizacjach m.in. Polskim Towarzystwie Matematycznym czy Komitecie Redakcyjnym Journal of Applied Analysis. Nowy Rektor wygłosił ponad 70 wykładów i referatów na międzynarodowych konferencjach zagranicznych oraz ponad 30 wykładów i referatów na konferencjach w kraju. Miał możność wykładania także  na: Washington University w St. Louis, SIUE w Edwardsville USA, Chemnitz Technical University, University of Hanoi, Irkutsk Computer Center, WIAS w Berlinie, a w ramach programu Socrates/Erasmus w Cottbus i Porto. Brał również udział bądź był koordynatorem w 5 grantach KBN i dwu grantach międzynarodowych.

Życzymy Prof. Nowakowskiemu dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz udanej współpracy z pracownikami oraz kadrą dydaktyczną WSInf.

Źródło: WSInf Włocławek