NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Najważniejsze wydarzenia w Parafii i Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w 2012 roku

Szkolenia formacyjno-zawodowe nauczycieli 
i dyrektorów

Już trzy razy w tym roku (3 marca, 26 maja oraz 8 września) w naszym Sanktuarium odbyły się szkolenia dotyczące integralnego rozwoju nauczyciela i ucznia. To szczególne miejsce upamiętniające męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, w te dni stało się domem formacji duchowej dla dyrektorów i nauczycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z takich placówek jak: Modzerowo, Smolajn, Mięcierzyna, Grążaw, Gryźlin, Górzno, Warząchewka Polska, Olsztynek, Wlewska, Kępek, Miesiączkowo, Palczyn, Lisewo Kościelne.

Instalacja witraża

Na wiosnę tydzień przed uroczystościami Zmartwychwstania Pańskiego w zachodniej ścianie Sanktuarium zostały zainstalowane okna witrażowe, które przedstawiają błogosławionego ks. Jerzego w czerwonych szatach liturgicznych, trzymającego w dłoniach kielich  i hostię pośród kłębiących się wokół niego fal Wisły i krążącego nad nim zła w postaci trzech czarnych ptaków. Fundatorami  witraża są: parafianie (jedno okno), darczyńcy i dobrodzieje (drugie okno) oraz Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani (trzy pozostałe okna).

Budowa wieży

Rozpoczęliśmy budowę  przykościelnej wieży której wysokość będzie sięgała 43 metry. Wieża będzie posiadała platformę widokową ukierunkowaną na miejsce męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na którą będzie można wjechać windą lub wejść schodami. Wieża u szczytu zwieńczona będzie podświetlonym specjalnymi ledami krzyżem widocznym w nocy nawet z kilkunastu kilometrów.

Jubileusz 90-ciolecia Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani

W przeddzień imienin bł. ks. Jerzego 22 kwietnia, Bracia Pocieszyciele uroczyście złożyli Ofiarę Uwielbienia w Eucharystii, za charyzmat i 90 lat życia w Kościele powszechnym oraz 30 lat pracy apostolskiej w Kościele polskim. Podczas uroczystości dziękowali Bogu za dokonane dobro i prosili na nowo o jeszcze gorętszy zapał i głębsze pragnienie świętości. Mieliśmy radość gościć Generała Zgromadzenia Braci Pocieszycieli o. Ludwika M. Pociaska, Prowincjała o. Świerada M. Pettke oraz współbraci z Prowincji Słowackiej z Marianki, ze Zlatych Moraviec oraz z Wiednia, a także  innych placówek w Polsce.

Uroczystościom przewodniczył J. E. Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, który dokonał poświęcenia witraża. Swoją obecnością zaszczyciła nas  pani Marianna Popiełuszko – mama bł. ks. Jerzego wraz z jego rodzeństwem Teresą,  Stanisławem i Józefem z rodzinami. Wśród przybyłych gości obecny był Generał Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanej Maryi  Matka Jolanta Gołębiowska, przedstawiciele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych,  a także ks. prałat Tadeusz Bożełko – kustosz Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Żoliborza oraz p. Katarzyna Soborak, notariusz w procesie beatyfikacyjnym bł. ks. Jerzego. W uroczystościach uczestniczyły osoby zaangażowane w proces budowy i tworzenia Sanktuarium Męczeństwa: architekci, projektanci wnętrza, wykonawcy wyposażenia świątyni, jak również parafianie Matki Bożej Fatimskiej, dobroczyńcy Sanktuarium i przyjaciele Zgromadzenia Braci Pocieszycieli.

Pieta – dar serca z Włoch

W rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej 13 maja, ks. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – postulator beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, przekazał od dobroczyńców z Włoch dla Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Pietę – figurę Matki Bożej Bolesnej. W tym szczególnym dniu poświęconym patronce naszej parafii podczas uroczystej Eucharystii, Pieta została przywrócona do ponownego kultu Bożego w Kościele.

Relikwie bł. Jana Pawła II w naszym Sanktuarium

Uroczystościom odpustowym 14 maja przewodniczył osobisty sekretarz wyniesionego do chwały ołtarzy Jana Pawła II, Metropolita Lwowski Abp Mieczysław Mokrzycki, który przekazał i dokonał instalacji relikwii bł. Jana Pawła II w Sanktuarium Męczeństwa.  Ks. Arcybiskup poświęcił także obraz z wizerunkiem Jana Pawła II dla kultu błogosławionego papieża w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas duchowni z Włocławka na czele  z Biskupem Pomocniczym Diecezji Włocławskiej  ks. bpm Stanisławem Gębickim.

Festyn integracyjny – „Nasza Mama”

W ostatnią niedzielę maja z okazji Dnia Matki, w naszej parafii odbył się festyn integracyjny  „Nasza Mama” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Włocławek. Organizatorzy ofiarując uczestniczkom dyplom uznania, wyrazili wdzięczność wszystkim mamom podkreślając ich wyjątkową rolę wychowawczą w życiu rodzinnym. Drugim ważny elementem festynu było zauważenie i docenienie obecności osób niepełnosprawnych oraz wzajemna integracja podczas wspólnego przebywania razem. Spotkanie w plenerze  wraz z duszpasterzami parafii zorganizowały następujące instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Sekcja „Wschód”;  Włocławskie Centrum Kultury – Klub „Łęg” oraz Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani.

Prymicje o. Tymoteusza M. Góreckiego CCG

 W drugą  niedzielę czerwca o godz. 11.00, nowo wyświęcony kapłan – o. Tymoteusz M. Górecki z naszej zakonnej wspólnoty, celebrował w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego swoją pierwszą Mszę świętą. Na koniec Eucharystii każdy gość i parafianie  otrzymali osobiste błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek od prymicjanta. Myślą przewodnią na rewersie obrazka są słowa proroka Jeremiasza: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść oraz słowa św. br. Alberta: Dopomóż chlebie żywy abym był kapłanem „dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Poświęcenie sztandaru oraz nadanie imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla Gimnazjum SPSK z Modzerowa

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(15 czerwca), podczas Mszy św. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki dla Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z Modzerowa. Podczas Eucharystii Pasterz Diecezji Włocławskiej ks. bp Wiesław Alojzy Mering wygłosił Homilię i poświęcił sztandar, który następnie został przekazany Pani Dyrektor Teresie Nowackiej przez Radę Rodziców. Po ucałowaniu sztandaru Pani Dyrektor zaprezentowała go wszystkim zgromadzonym gościom i przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Msza św. ubogacona była pięknym śpiewem chóru szkolnego oraz chóru kościelnego. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni w Sanktuarium goście obejrzeli przygotowany przez nauczycieli  i uczniów montaż słowno-muzyczny, podczas którego przybliżona została sylwetka bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kolejnym punktem programu było odśpiewanie Litanii do błogosławionego męczennika, a następnie ucałowanie relikwii Patrona. Warto dodać, że na zaproszenie Pani Dyrektor Teresy Nowackiej  swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki: jego Mama – Pani Marianna oraz brat – Stanisław Popiełuszko ze swymi dziećmi. Przybyła także Pani Katarzyna Soborak – notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego;  ks. kanonik Wacław Nowacki – kolega Alka z czasów służby wojskowej; ks. Michał Kotowski, który reprezentował proboszcza  i kustosza Sanktuarium bł. ks. Jerzego na Żoliborzu, Pani Prezes SPSK Violetta Błasiak oraz liczni przedstawiciele władz samorządu terytorialnego, Przyjaciele i Darczyńcy Katolickiej Szkoły z Modzerowa.

Prymas Katalonii w naszej Parafii

Do Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przybył z Hiszpanii 3 lipca wyjątkowy gość: ks. abp Jaume Pujol, który pełni funkcję Prymasa Katalonii. Arcybiskup odwiedził diecezję włocławską na zaproszenie  Pasterza Diecezji ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa aby podziękować za pracę dwóch księży diecezji włocławskiej w Archidiecezji Tarragona. Prymas z uwagą wysłuchał historii budowy Sanktuarium, nabożnie oddał cześć relikwiom bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II. Z wielkim zainteresowaniem obejrzał krótkometrażowy film promujący budowę Sanktuarium oraz modlił się na spiętrzeniu wód wiślanych przy krzyżu pomniku oraz w miejscu męczeństwa bł. ks. Jerzego.

Parafialny Festyn Rodzinny

Na rozpoczęcie wakacji wspólnymi siłami zorganizowaliśmy Parafialny Festyn Rodzinny. Dla każdego było coś dobrego: występy Zespołu Pieśni i Tańca Piast z Włocławka, prezentacja talentów muzycznych i tanecznych, loteria fantowa, pokaz Grupy Paramilitarnej ASG z Mszczonowa, wyroby z masy solnej, portrety malowane przez młodzież z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z Włocławka, strzelanie do tarczy z wiatrówki, prezentacja gokarda własnej produkcji, gry i zabawy sportowe, a także bigos proboszcza, żurek babci Irenki,  kiełbasa z ogniska, ciasto i napoje.

Monumentalna Wystawa

Przy naszym Sanktuarium w październiku przez trzy tygodnie można było oglądać monumentalną wystawę Szlakiem pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki autorstwa Bogusława Ziółkowskiego. Ekspozycja była podzielona na dwie części. Pierwsza złożona z plastycznych wypowiedzi dzieci mówiąca o ich radosnym dzieciństwie w naszym wolnym kraju, oraz druga przedstawiająca portrety wybitnych osobistości znanych na całym świecie. Przy każdym portrecie były słowa tych osób o bł. ks. Jerzym. Wystawa była podświetlona co umożliwiało oglądającym zwiedzanie nawet po zmroku. Cała ekspozycja została przygotowana z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Obchody 28 Rocznicy Męczeńskiej Śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Poświęcenie tablicy upamiętniającej katastrofę w Smoleńsku

Nad Zalewem Wiślanym przy włocławskiej Tamie oraz w Sanktuarium przeżywaliśmy 18 października 28 rocznicę Męczeńskiej Śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Licznie zgromadzeni pod przewodnictwem pasterza diecezji włocławskiej – bpa Wiesława Alojzego Meringa, modlili się pod Krzyżem Pomnikiem w intencji Ojczyzny. Biskupi Włocławscy ks. bp Stanisław Gębicki i ks. bp Bronisław Dembowski z proboszczami i duchowieństwem dwóch dekanatów Kościoła Włocławskiego wraz przedstawicielami ludzi pracy, związków zawodowych, wielu instytucji i okolicznych, szkół przybyłych wraz z pocztami sztandarowymi, złożyli kwiaty, wieńce oraz znicze.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod Krzyżem Pomnikiem, wyruszyła procesja z relikwiami bł. ks. Jerzego do Sanktuarium Męczeństwa, podczas której wierni wspólnie odmówili tradycyjnie różaniec z rozważaniami tajemnic bolesnych. Przejmującym momentem na zakończenie procesji było poświęcenie tablicy zamieszczonej na frontowej głównej ścianie Sanktuarium, upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Poświęcenia dokonał J.Eksc. Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering, natomiast odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonały dzieci tragicznie zmarłych pracowników kancelarii prezydenta – córka z synem śp. Pawła Wypycha i córka śp. Katarzyny Doraczyńskiej. W uroczystościach wzięły udział rodziny oraz przyjaciele osób z tragicznego lotu do Smoleńska (10.04.2010 r.), a także pomysłodawcy pamiątkowej tablicy posłowie na Sejm RP – Jan Krzysztof Ardanowski i Adam Kwiatkowski.

Inauguracja Roku Wiary w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W niedzielę 12 października o godz. 9.00 podczas Mszy św. uroczyście zostały wniesione i umiejscowione w prezbiterium w widocznym miejscu: Pismo Święte, dokumenty Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Od tej niedzieli uczestnicy Eucharystii radośnie wyśpiewują wyznanie wiary w każdy Dzień Pański oraz w uroczystości kościelne.

Misje Święte w Parafii

W dniach od 04 do 11 listopada przeżywaliśmy Misje Święte, które miały pomóc w odnowie duchowej całej parafii. Przewodnim tematem nauk misyjnych, które głosili nam Ojcowie Redemptoryści była Wiara drogą na całe życie. Misjonarze o. Wojciech Bieszke oraz o. Marcin Gacek nie tylko siali słowo dla dorosłych i młodzieży w kościele sanktuaryjnym czy kaplicy filialnej, ale również głosili orędzie miłości i zbawienia w Katolickiej Szkole w Modzerowie.

Jubileusz 15-lecia erygowania naszej  Parafii

W czasie trwania Misji Parafialnych 9 listopada nasza wspólnota parafialna świętowała 15-lecie erygowania Parafii  przez ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej J. Eksc. Ks. Bpa Bronisława Dembowskiego. Na koniec  Eucharystii o godz. 17.30 wierni odśpiewali uroczyste Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy.  Po uroczystym błogosławieństwie udzielonym przez Misjonarzy wierni rozeszli się do swoich domów z nadzieją, że przyjdą jeszcze dla kościoła lepsze czasy.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

W niedzielny wieczór w Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada na placu przed Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, blisko 200 osób zebrało się, aby poprzez program słowno-muzyczny oraz wspólny śpiew pieśni patriotycznych przypomnieć historię odzyskania niepodległości. Przybyli wierni mogli rozgrzać się żurkiem babci Irenki oraz przy ognisku upiec sobie smaczne  kiełbaski.