NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Na cmentarzach drzemie historia

Cmentarz we WłocławkuStowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek realizując projekt „Pamięć, pamiętać, pamiętamy!” przygotowuje się do zorganizowania pierwszej konferencji projektowej, która odbędzie się pod koniec listopada. Prowadząc badania w Archiwum Państwowym odkrywamy jak ważną rolę we Włocławku odgrywali Żydzi. Stanowiąc przeszło 1/5 mieszkańców naszego miasta stanowili jednocześnie tą część, która kreowała rzeczywistość i wizerunek Włocławka. Przedsiębiorcy, naukowcy, prawnicy, nauczyciele, lekarze i farmaceuci, ale również artyści i sportowcy oraz znaczący na arenie ogólnopolskiej politycy – to włocławscy Żydzi.

Dziś żyją jedynie w naszych wspomnieniach. Wielu z nich zostało pochowanych na włocławskim cmentarzy żydowskim oraz miejscach pochówku położonych na terenie  powiatu włocławskiego. Dziś w większości przypadków, nie ma śladu po cmentarzach. Nie znaczy to jednak, że nie ma tam zmarłych. Kultura i religia żydowska zakazuje ekshumacji zwłok. Dlatego pragniemy przedstawić mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego Apel Gmin Żydowskich, zwracając się jednocześnie z prośbą o kontakt tych osób, którzy znają takie miejsca, bądź pozostałości po nich.

Wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres: projekt@projektwloclawek.pl

Apel o pamięć o cmentarzach żydowskich

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zaapelował o pamięć o ponad tysiącu pozostałych w Polsce cmentarzach żydowskich, na które nie ma już kto przychodzić.

„Pamiętajcie, że tam są pochowani ludzie, przodkowie wielomilionowej społeczności, która współtworzyła również historię Polski. Cmentarzom i pochowanym tam ludziom należy się szacunek” – napisali w apelu członkowie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Związek przypomina, że wiele z cmentarzy, o ile przetrwało II wojnę światową, zostało zniszczonych w latach powojennych. Zdecydowana większość z nich znajduje się w setkach małych miejscowości, gdzie nie ma już Żydów. Sytuacja wielu jest skomplikowana: część należy do gmin żydowskich, część do państwa, niektóre są w rękach prywatnych.

„Niestety bardzo często są traktowane jak ziemia niczyja, gdzie można pójść wyprowadzić psa, napić się wódki, a nawet wyrzucić śmieci. Ocalałe jeszcze macewy są notorycznie niszczone przez chuliganów i uważających się za patriotów wyrostków. Dziewięć gmin żydowskich, pozostałość po 3,5 milionowej społeczności w Polsce, nie jest w stanie wszystkich tych miejsc pilnować, czy regularnie sprzątać. Tym bardziej, że w większości są to przysłowiowe syzyfowe prace. Uporządkowane wczoraj, dziś pokryte szkłem z rozbitych butelek. To obraz rzadki na cmentarzach katolickich” – czytamy w apelu.

Przedstawiciele Związku podziękowali wszystkim lokalnym organizacjom i osobom prywatnym, które bezinteresownie dbają o cmentarze żydowskie w swoich miejscowościach.

Warszawski cmentarz żydowski jest jednym z największych na świecie. Powstał w 1806 roku. W ciągu 200 lat pochowano na nim ok. 250 tys. osób. Na cmentarzu obowiązywał przepis zabraniający ustawiania figur przedstawiających postaci ludzkie, a także zdjęć zmarłych.

Znajdują się tam groby wielu wybitnych i znanych Żydów m.in.: historyka Szymona Askenazego, twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa, aktorki i założycielki Teatru Żydowskiego w Warszawie Estery Racheli Kamińskiej, malarza Aleksandra Lessera, adwokata, ojca Janusza Korczaka – Józefa Goldszmita, poety i pisarza Icchoka Lejbusza Pereca, pisarza i działacza socjalistycznego Szymona Anskiego oraz pisarza Juliana Stryjkowskiego.

Na terenie cmentarza jest również kilka mogił symbolicznych, m.in. Janusza Korczaka, który wraz ze swoimi wychowankami z Żydowskiego Domu Dziecka zginął w Treblince oraz Pomnik Pamięci Dzieci – Ofiar Holokaustu.

Szczególne miejsce zajmuje kwatera żydowskich żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, poległych w obronie Warszawy w 1939 roku. Jest też pomnik żydowskich oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Podczas II wojny światowej na cmentarzu pochowano tysiące Żydów zmarłych w getcie warszawskim. Znajdują się tu także kwatery i groby powstańców getta warszawskiego, partyzantów żydowskich i żydowskich powstańców z Powstania Warszawskiego. Cmentarz żydowski w Warszawie, jako jedyny, nadal jest czynny. Rocznie odbywa się tu 20-25 pochówków.