NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

MZD ogłosił drugi przetarg

Miejski Zarząd Dróg ogłosił kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wyłoniony wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową, niezbędną dla prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ulica ma mieć długość około 0,4 km. W infrastrukturze towarzyszącej znajdzie się m.in. jednostronna ścieżka rowerowa, chodniki, zjazdy i pasy zieleni. Będzie również zaprojektowana nowa sygnalizacja świetlna. Termin składania ofert mija 8 lutego br. Tego samego dnia odbędzie się otwarcie kopert z dokumentami.