NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

MPWiK: przetarg

mpkMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na odbudowę nawierzchni jezdni i chodników po awariach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Włocławka. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa odbudowa nawierzchni dróg, jezdni i chodników po awariach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Włocławka. Technologię odbudowy nawierzchni określa każdorazowo Miejski Zarząd Dróg we Włocławku przy akceptacji zamawiającego. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 19.11.2009 r. do godz. 11.00. w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. Szczegółowe informacje o ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.mpwik.wloclawek.pl w dziale: Przetargi.