NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Mój Świat – Moje Życie

XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 marca 2011 r. godz. 10:00

 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 –
  Włocławek
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztat Terapii Zajęciowej – Włocławek
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną  „OLIGO” – Włocławek
 • Zespół Szkół Nr 3 – Włocławek
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych – Włocławek
 • Zespół Szkół nr 5 – Włocławek
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie – Grabie
 • Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – Włocławek
 • Zespół Szkół i Placówek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Radziejów

około godz. 13:00

 • „KAPELA Z SZACONKIEM”
 • Wręczenie nagród i dyplomów

17 marca 2011 r. godz. 10:00

 • Stowarzyszenie Sportowe
  Niepełnosprawnych „Eurointegracja”-
  Włocławek
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „KARCZEMKA” –
  Otłoczyn
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska –
  Włocławek
 • Dom Pomocy Społecznej – Piotrków Kuj.
 • Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Dom
  Pomocy Społecznej – Izbica Kuj
 • Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Dziennego
  Pobytu, ul. Brzeska – Włocławek
 • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” –
  Ugoszcz
 • Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych – Boniewo
 • Środowiskowe Domy Samopomocy – Czarne, Kowal
 • Domy Pomocy Społecznej – Nowa Wieś, Kowal, Rzeżewo, Wilkowiczki, Kurowo

około godz. 13:30

 • Spektakl „STUDIA INTEGRACJI” z Łodzi,
 • Wręczenie nagród i dyplomów


WŁOCŁAWSKI OŚRODEK EDUKACJI I PROMOCJI KULTURY