NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Mistrzostwa Włocławka Pracowników Oświaty w Pływaniu – regulamin

REGULAMIN

MISTRZOSTW WŁOCŁAWKA PRACOWNIKÓW OŚWIATY W PŁYWANIU O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP

1. ORGANIZATOR:

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Zespół Szkół Elektrycznych

2. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 5 marca 2011 roku, w godz. 10.00 – 12.00.
Pływalnia Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/83.

3. UCZESTNICTWO:

Do startu zostaną dopuszczeni aktualni i emerytowani pracownicy włocławskiej oświaty. Nie muszą być członkami ZNP. Zawodnicy reprezentują placówkę , w której byli /emeryci/ lub są zatrudnieni. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie.

4. PRZEPISY TECHNICZNE:

Zawody zostaną przeprowadzone na basenie Zespołu Szkół Elektrycznych. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA.

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW I SĘDZIOWIE:

Kierownik zawodów i sędzia główny posiadają prawo interpretacji niniejszego regulaminu i rozstrzygania wszystkich spornych spraw,

6. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do 2.03.2011 r. do Prezesów Ognisk ZNP.
Prezesi do 3.03.2011 r. do godz. 14.00 do biura Oddziału ZNP.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– nazwę placówki

7. PROGRAM ZAWODÓW:

Zawody będą przeprowadzone oddzielnie w kategorii KOBIET i MĘŻCZYZN.

Konkurencje:
80 m st. dow. K/M
80 m st. klas. K/M
80 m st. grzbiet K/M
40 m st. motylk. K/M
40 m st dow. – wyścig VIP – ów K/M

Sztafeta 4×40 m st. dow. /2 K + 2 M/ o Puchar Prezesa ZNP

8. NAGRODY

Za miejsca I – III w konkurencjach Indywidualnych medale i dyplomy. Za miejsca I – III w sztafecie puchary Prezesa Zarządu Oddziału ZNP i dyplomy dla placówek.

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator bierze na siebie odpowiedzialność zabezpieczenia na zawodach ratownika i sędziów,
Podczas zawodów obowiązuje Regulamin Pływalni i Regulamin Mistrzostw.
Organizator ma prawo interpretacji regulaminu zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

Źródło: mrwdki