NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra 2011”

W czwartek, 29 września

Przeprowadzone zostaną miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra 2011”. Podczas ćwiczeń Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie współdziałał ze służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizowania skutecznego przeciwdziałania rozwojowi zdarzeń kryzysowych i usuwania ich skutków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz działań terrorystycznych. Ćwiczenia będą podzielone na dwa etapy.

Pierwszy odbędzie się w najbliższy czwartek w godz. 9.00-15.00.

Przeprowadzony zostanie trening sztabowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączony z epizodem praktycznym, obejmującym działanie służb miejskich podczas awarii na Wydziale Produkcji Chloru w Anwil S.A., z wydostaniem się środka trującego poza granice zakładu. Nastąpi także sprawdzenie działania systemów wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania. W godz. 11.00-13.00, w ramach powyższych ćwiczeń, w zakładach Anwil S.A. uruchomione zostaną syreny alarmowe. Prosimy wszystkie osoby przebywające w rejonie zakładu o nietraktowanie emitowanych podczas ćwiczeń sygnałów, jako ostrzeżenia o rzeczywistym zagrożeniu.

Drugi etap ćwiczeń odbędzie się 25 października br., w godz. 9.00-15.00.

Wówczas przeprowadzony będzie trening sztabowego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączony z referowaniem postawionych zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej. Odbędą się także zajęcia praktyczne związane z uruchomieniem na obszarze miasta akcji doręczania kart powołania (akcja kurierska).

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Włocławka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny„ oraz dokumentacji stałego dyżuru Prezydenta Miasta. Sprawdzony zostanie także stan przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne oraz związane z funkcjonowaniem stałego dyżuru Prezydenta Miasta w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Szczegółowe informacje: www.bip.um.wlocl.pl/?app=zarzadzenia&nid=1138.

UM Włoclawek