NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Katyń… pamiętamy”

12 czerwca 2010 r. o godz. 10-tej w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3.
Od będzie się sesję popularno-naukową pt. „Katyń… pamiętamy”

„Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” Jan Paweł II

Program sesji:

1. Otwarcie sesji, wystąpienie ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa i Posła Łukasza Zbonikowskiego,

2. Wykład pt. „Kłamstwo katyńskie w PRL w latach 1945-89 – dr hab. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, pracownik naukowy UMK w Toruniu,

3. Wykład pt. „Sprawa katyńska na łamach prasy słowackie
w 1943 roku” – dr Wojciech Skotnicki,

4. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom w trzech kategoriach: historycznej, plastycznej i multimedialnej,

5. Zakończenie sesji.