NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Języki już nieobce”: projekt włocławskiej PWSZ doceniony

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, z projektem pt. „Języki już nieobce”, uplasowała się na bardzo wysokim, 7 miejscu w konkursie samorządu województwa, zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu było wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. Wśród 16 projektów zakwalifikowanych do sfinansowania i 220 zgłoszonych do konkursu, na 7 miejscu uplasowała się propozycja włocławskiej PWSZ. Projekt uczelni skierowany jest do 196 osób pracujących z Włocławka oraz powiatu włocławskiego i lipnowskiego. Ze względu na potrzebę wyrównania szans edukacyjnych, preferowane będą osoby powyżej 45 roku życia oraz kobiety. Oprócz nauki języków do wyboru: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania, projekt zakłada szkolenia w zakresie wykorzystania multimediów w pracy zawodowej, edukacji, rozrywce, komunikacji oraz wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego.