NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Ilu chorych uczniów

mzoz_1Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki UM, w ślad za poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Kuratora Oświaty, zobowiązał szkoły do prowadzenia monitoringu absencji chorobowej uczniów. Dane te będą następnie przekazywane do właściwych terenowo Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Służby należy powiadomić w sytuacji, gdy nieobecności, spowodowane grypą i infekcjami grypopodobnymi, przekroczą: 40% wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz 20% wśród uczniów szkół i placówek.
Formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod adresem: www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl