NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

II Grand Prix Włocławka w szachach 2012 – Informacja

1. Cel Imprezy:
Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych.

2. Organizator:

 • Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellońska 21
 • Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel, Włocławek, ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, Włocławek, ul. Chmielna 24
 • Doradca Podatkowy Marian Będziński, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A

3. Termin i Miejsce Zawodów
Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P 15 na dystansie 9 rund każdy:

 • Turniej A w dniu: 13 maja 2012 r.
 • Turniej B: w dniu 24 czerwca 2012 r.
 • Turniej C: w dniu 9 września 2012 r.
 • Turniej D: w dniu 11 listopada 2012 r.

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydział Zamiejscowy
we Włocławku przy ul. Chmielnej 14. Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.
W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo telefonicznie: 515 155 502 lub
na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 11 maja 2012 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry.
Wpisowe – w wysokości 20 PLN – jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje.
Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia wpisowego – po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć
udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc
Turnieje zostaną rozegrane tempem P’15 na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym
programem Chess Arbiter Pro. Kolejność w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej
ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc
ustalana będzie na podstawie sumy zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie
wg. punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody
Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów w wysokości:

 1. miejsce 300 PLN
 2. miejsce 200 PLN
 3. miejsce 100 PLN
 4. miejsce 50 PLN

W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy
uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe.
Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają nagrody książkowe.
Fundatorem pucharów medali i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski.
Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel
oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński.

7. Ustalenia końcowe.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator .Odwołania i protesty należy składać na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100
zł. na ręce sędziego zawodów .W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie
3 osobowe jury d’appelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu
zawodów.

Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.

Opracował: Marian