NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Fundacja ANWIL dla Włocławka zadba o to, żeby wakacje w mieście były wesołe

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny konkurs, w którym do wygrania są granty przeznaczone na organizację ciekawych wakacji dla najmłodszych, i tych nieco starszych włocławian. Dzieci i młodzież, która będzie spędzać tegoroczny letni wypoczynek we Włocławku z pewnością nie będzie się nudzić.

W ubiegłym roku prawie dwa tysiące dzieci i młodzieży spędziło bezpiecznie, aktywnie i wesoło letnie miesiące. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu przez Fundację ANWIL dla Włocławka piętnastu projektów na kwotę prawie 300 tys. zł. Niezwykle pozytywne przyjęcie, z jakim spotkał się ubiegłoroczny konkurs grantowy zarówno wśród zgłaszających projekty, jak i ich beneficjentów sprawiło, że w tym roku Fundacja postanowiła wyasygnować na organizację w czasie wakacji ciekawych przedsięwzięć skierowanych do młodych włocławian aż 330 tys. zł. Maksymalna wysokość pojedynczego grantu może sięgnąć kwoty 30 tys. zł.

Ogłoszenie konkursu pt. „Wesołe wakacje” odbyło się 14.04.2016 r. w Centrum Kultury Browar B.
W uroczystości – obok Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka, Małgorzaty Kosińskiej oraz przedstawiciela Fundatora, Jacka Podgórskiego, Prezesa Zarządu ANWIL  – udział wzięła Barbara Moraczewska, Wiceprezydent Włocławka, a także przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych.

Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL, rozpoczynając spotkanie, powiedział: – Nie każdemu dziecku rodzice, czy prawni opiekunowie są w stanie zapewnić wakacje pełne atrakcji. I tu właśnie – jako Fundator – widzimy pole do działania dla Fundacji ANWIL dla Włocławka. Dlatego bardzo się cieszę, że także w tym roku Fundacja zdecydowała się ogłosić konkurs grantowy, w którym do zdobycia będą środki na organizację letniego wypoczynku. Jestem przekonany, że włocławskie organizacje pozarządowe ponownie staną na wysokości zadania i zgłoszą szereg projektów, dzięki którym wakacje we Włocławku będą dla ich uczestników niezapomnianą przygodą oraz oddechem od nie zawsze łatwej i kolorowej codzienności.

Wątek ten kontynuowała Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka – Zależy nam, aby projekty były kierowane do jak najszerszej grupy młodych włocławian, dając im szanse na atrakcyjne spędzenie wakacji w mieście. Szczególną uwagę chcemy poświęcić organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie i ekonomicznie, m.in. uczęszczających do świetlic środowiskowych, a także przebywających w domach dziecka.

Harmonogram konkursu:

  • 09.05.2016 r. – ostateczny termin składania wniosków, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego;
  • 14.06.2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
  • 27.06. do 31.08.2016 r. – okres realizacji projektów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym kryteria oceny projektów i formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji ANWIL dla Włocławka:  www.anwildlawloclawka.pl.

Fundacja ANWIL dla Włocławka