NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Dotacja dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe

10112009-um002Także dziś w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Województwa oraz prezes zarządu Piotr Borowy podpisali umowę o dofinansowanie dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe, która otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stuprocentowe dofinansowanie projektu zwiększającego zdolność poręczeniową funduszu. Celem projektu, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.225.953,76 zł jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego źródła kapitału poprzez poręczenia części zaciąganych przez nich zobowiązań. Działalność spółki ma ułatwić dostęp do kredytów przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, zmniejszy się także ryzyko występujące po stronie banków kredytujących, a tym samym zwiększy się zainteresowanie banków finansowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt będzie realizowany na terenie Włocławka i powiatów: włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i aleksandrowskiego. Kujawskie Poręczenia Kredytowe to nowa miejska spółka, która wspiera rozwój gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem działalności spółki jest również działalność konsultacyjno-doradcza dotycząca przygotowania wniosków kredytowych, przygotowania biznesplanów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych. Spółka pośredniczy i doradza w pozyskiwaniu środków unijnych oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie nowoczesnych form organizacji i zarządzania. Spółka powstała staraniami Miasta Włocławek przy współudziale Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Poręczenia Kredytowe” w Warszawie. Siedziba spółki mieści się we Włocławku przy ul. Żabiej 6.