NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Prawie 12 milionów złotych dofinansowania dla „Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

10112009-um001Dziś, tj. 10 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” na kwotę 11.679.248,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 21.638.107,65 zł. Podczas spotkania marszałek województwa Piotr Całbecki powiedział, że Włocławek jest liderem wśród samorządów pod względem pozyskiwania środków unijnych na kluczowe projekty. Marszałek podkreślił, że Włocławek czeka jeszcze jedna niezwykle istotna umowa, którą będzie parafował – dofinansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Piotr Całbecki ma nadzieję, że nastąpi to już wkrótce. Umowę z marszałkiem podpisali – Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta Włocławka oraz Janina Radzikowska, skarbnik miasta. Misją Inkubatora będzie tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności. W Inkubatorze młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Instytucja zagwarantuje także szereg darmowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Dzięki realizacji projektu stworzone będę odpowiednie warunki dla rozwoju firm, które ulokują swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, czy też pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przyjmowane będą firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Projekt zakłada, iż w ramach inkubatora funkcjonować będzie 20 firm, w tym 11 o charakterze innowacyjnym. Do 2015 roku zostanie utworzonych 90 miejsc pracy. Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – oś priorytetowa 5 „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 5.4. „wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”.