NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Doręczanie decyzji podatkowych

Od połowy stycznia pracownicy Urzędu Miasta doręczyli mieszkańcom Włocławka prawie połowę z 20 tys. wszystkich rocznych decyzji podatkowych związanych z podatkami od nieruchomości, leśnym i rolnym. Skuteczność doręczonych przesyłek jest bardzo wysoka i wynosi ponad 90%. Pracownicy Urzędu w tym roku podejmują dwukrotnie próbę doręczenia decyzji, w następujących po sobie dniach, przy czym jedna z prób doręczenia odbywa się po godz. 16.00. Po drugiej nieskutecznej próbie zostawiają zawiadomienie o możliwości odbioru w ciągu 14 dni korespondencji w kancelarii magistratu mieszczącej się w budynku przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju nr 3 na parterze. W przypadku, gdy pismo nie zostanie odebrane przez adresata w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, podatnik zostaje ponownie zawiadomiony o możliwości odbioru korespondencji. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku kiedy doręczyciel nie zastanie adresata, korespondencję może zostawić pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy, jeżeli te osoby zgodzą się na przekazanie pisma adresatowi. W sytuacji zostawienia pisma sąsiadowi lub dozorcy domu, pracownik UM dodatkowo umieszcza zawiadomienie w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, albo w widocznym miejscu przy wejściu na posesję. Osoby doręczające decyzje podatkowe nie przyjmują żadnych wpłat. Wszelkich operacji finansowych należy dokonywać w kasach Urzędu, gdzie nie pobierana jest prowizja, pieniądze można także wpłacić na rachunek bankowy UM. Przypominamy jednocześnie, iż 15 marca br. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2010 rok. Płatności dokonywać można w kasach w Urzędzie Miasta przy ul. Zielonym Rynku 11/13 (w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.45-15.30, we wtorki w godz. 7.45-16.00 i w piątki w godz. 7.45-15.00), a także przelewem bankowym na rachunek nr 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100. Wydział Finansów przypomina również o zobowiązaniu wynikającym z tytułu opłaty od posiadania psów. Opłatę w wysokości 40 zł można wpłacać w kasach urzędu, na rachunek bankowy UM, a także w kasach spółdzielni mieszkaniowych i innych jednostek administrujących zasobami mieszkaniowymi.