NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Debata oświatowa Dlaczego warto się uczyć?

To już trzecia z cyklu debat oświatowych organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tym razem adresowana do szkół podstawowych z powiatu rypińskiego.

Celem spotkania, które odbyło się 20 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie było podnoszenie efektów kształcenia w szkołach podstawowych powiatu rypińskiego.

Debatę zaszczycili obecnością: Sławomir Kopyść członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dr Marek Stanisław Tyburski wicestarosta rypiński i Paweł Grzybowski burmistrz Rypina. Goście wyrazili uznanie organizatorom debaty, a uczestnikom życzyli owocnych obrad.

Ważnym punktem debaty była praca w grupach panelowych składających się
z przedstawicieli społeczności oświatowej: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i organów prowadzących. Liderzy grup zaprezentowali wszystkim uczestnikom wnioski sformułowane wokół pytania przewodniego debaty Dlaczego warto się uczyć?

Podsumowania debaty dokonała Grażyna Troszyńska – dyrektor KPCEN
we Włocławku. W wystąpieniu Pani Dyrektor zaprezentowała realizowany przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi z terenu byłego województwa włocławskiego i biblioteką pedagogiczną, partnerski model kompleksowego wspomagania szkół. Zaprosiła przedstawicieli szkół podstawowych z powiatu rypińskiego do współpracy
oraz do korzystania z zajęć otwartych dla uczniów i nauczycieli prowadzonych w bibliotece pedagogicznej i nowoczesnym laboratorium pomiarowym do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli