NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Czterogwiazdkowa, Włocławska Informacja Turystyczna

Włocławskiej Informacji Turystycznej przyznano cztery gwiazdki! Jakość usług, świadczonych przez WIT, została poddana tzw. kategoryzacji. W myśl nowych zasad, obowiązujących od 2010 r., w Polsce realizowany jest proces certyfikacji informacji turystycznej, mający na celu zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie dobrowolnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej. Na podstawie złożonego przez Włocławską Informację Turystyczną wniosku, Certyfikację Włocławskiej Informacji Turystycznej przeprowadziła kapituła powołana przy Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej w składzie: Justyna Malinowska zastępca dyrektora Biura Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Motławska, dyrektor ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu, Michalina Pypka z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Agnieszka Sobańska przewodniczącej komisji dyrektor Włocławskiej Informacji Turystycznej. Certyfikacja została pomyślnie przeprowadzona i zaowocowała przyznaniem wstępnej maksymalnej oceny dla Informacji Turystycznej z Włocławka, czyli czterech gwiazdek bez żadnych uwag! W najbliższym czasie ocena zostanie oficjalnie potwierdzona przez Krajową Komisję Certyfikacyjną.