NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Istniejący już 32 lata Chór CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku zaprasza do śpiewania młodzież i osoby dorosłe w wieku 13-24 lata. Na naukę śpiewu nigdy nie jest za późno!!! Spróbuj i Ty tym bardziej, że zajęcia są bezpłatne.

W ramach prób i warsztatów prowadzone są zajęcia ze zbiorowej i indywidualnej emisji głosu, ruchu scenicznego. Śpiewamy pieśni religijne i świeckie, opracowania pieśni ludowych oraz muzykę rozrywkową z elementami jazzu. Częstymi gośćmi na naszych próbach są profesorowie Akademii Muzycznych.

Obecnie przygotowujemy repertuar na koncerty pieśni patriotycznych, na jubileusz 75-lecia naszej szkoły i koncert w Bazylice jasnogórskiej w Sanktuarium NMP w Częstochowie. Warsztaty wyjazdowe przygotowujące repertuar odbędą się w październiku b.r. Ten projekt został dofinansowany z budżetu Gminy MIASTO WŁOCŁAWEK.

W grudniu będziemy śpiewali kolędy w Centrum Kultury Polskiej dla Polonii w Wilnie.

Marian Szczepański