NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Agresywny i nietrzeźwy 27 latek.

Zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w bloku przy ul. Płockiej 127.

W związku z pisemną interwencją, zgłoszoną przez mieszkańców bloku przy ulicy Płockiej nr 127, Straż Miejska podjęła wzmożone działania zmierzające do wyeliminowania negatywnych i patologicznych zjawisk wynikających z zachowania się osób czynnie uczestniczących w spożywaniu alkoholu, zakłócaniu ładu i porządku publicznego, dewastujących mienie. Są już pierwsze, namacalne efekty pracy strażników miejskich kontrolujących zagrożony rejon.

Kilka minut przez północą 15 lutego br. Patrol Interwencyjny zauważył czterech, głośno się zachowujących mężczyzn, będących pod wpływem alkoholu. Strażnicy miejscy podczas próby ich uspokojenia, spotkali się z wulgarnym i agresywnym zachowaniem ze strony jednego z nich. Wobec 27 latka, za popełnione wykroczenie, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Jedną z kilku elementarnych funkcji realizowanych przez Straż Miejską we Włocławku jest prewencja, w celu przeciwdziałania wszelkim przejawom zakłócania ładu i porządku w przestrzeni publicznej. Wychodząc naprzeciw postulatom kierowanym ze strony mieszkańców naszego miasta, mając na uwadze szeroko pojęte dobro społeczne, strażnicy miejscy będą w sposób praktyczny wdrażali do realizacji przedmiotową funkcję, zgodnie z treścią zapotrzebowania społecznego, niwelując wszelkie przejawy patologicznych zachowań osób dopuszczających się popełniania wykroczeń.

SM we Włocławku