Opublikowano: pt, Lut 17th, 2017

IX Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
ogłasza
IX Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3-5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu. Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu. Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.” Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
 3. Wiersze należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  im. Z. Arentowicza we Włocławku
  ul. Warszawska 11/13
  87-800 Włocławek
  z dopiskiem: „Arentowicz”
  Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 10 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 9 maja.
 4. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.
 5.  Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.
Wernisaż wystawy „Mój Stanisław”
MartinezFilm

Archiwa