NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zapraszamy na Turniej szachowy P`15

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Zamiejscowy we Włocławku ul. Chmielna 24, (sobota) 20 października 2012 r.

1. CEL IMPREZY

Popularyzacja Królewskiej Gry

2. ORGANIZATOR

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

20 października (sobota)  2012 r. w pomieszczeniach  Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku przy ul. Chmielnej 24

4. UCZESTNICTWO

W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów bez względu na posiadaną kategorię. Zgłoszenia przyjmowane będą na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, zaś zgłoszenia list zawodników przyjmowane będą do 19 października br. pod adresem: marian.bedzinski@mailplus.pl

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Tempo gry – 15 minut na partię dla zawodnika.
Turniej zostanie rozegrany na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim.
W zawodach obowiązują przepisy FIDE.
Kojarzenie komputerowe, sędziuje mgr Marian Będziński programem ChessArbiterPRO.
Kolejność końcowa miejsc ustalana na podstawie liczby zdobytych punktów,  w razie ich równości decyduje wartościowanie wg punktacji Buchholza, wartościowanie wszystkich rezultatów, większa ilość zwycięstw.

6. TERMINARZ ROZGRYWEK

Turniej trwa od godziny 10:00 (zapisy i rozpoczęcie) do godziny 14 (zakończenie)

7. FINANSOWANIE I NAGRODY

Koszty organizacyjne pokrywa, jak i zapewnia sprzęt, organizator.
Organizator zapewnia 3 nagrody rzeczowe i dyplomy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów oraz rozpatrywanie składanych reklamacji.