NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

XIII Regionalne Wiosenne Biegi Przełajowe Smólnik 2012 – ”Szukamy Talentów”

XIII Regionalne Wiosenne Biegi Przełajowe Smólnik 2012 – ”Szukamy Talentów” jak co roku, tradycyjnie odbędą się na fantastycznych terenach leśnych w okolicach Zespołu Szkół w Smólniku. Bieg nasz jest od wielu lat jedną z najliczniej obsadzonych imprez biegowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.
Start i metę zaplanowano na boisku szkolnym zespołu Szkół w Smólniku, a trasy od 100 do 800 m będą przebiegały przez tereny leśne znajdujące się wokół szkół.

Zawody rozpoczną się o od 10.30 biegami dla przedszkolaków pod nazwą „Od przedszkolaka do przyszłego Mistrza Świata”, później wystartują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Reprezentacje szkół walczyć będą o Puchar Przechodni Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Pana Jerzego Skuchy.

REGULAMIN
„XIII REGIONALNE WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE – SZUKAMY TALENTÓW”
SMÓLNIK, 28 kwietnia 2012 r.

1. CEL:

–          propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży

–          popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży

–          eksponowanie zasad ” Fair Play ” w sporcie

–          odkrycie w sobie przez młodych ludzi talentu do biegania.

2. ORGANIZATORZY i PARTNERZY:

Uczniowski Klub Sportowy ” START ” Smólnik,
Urząd Gminy Włocławek,
Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie,
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Toruniu,
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.

3. TERMIN I MIEJSCE: 28 kwietnia 2012 /sobota/ godz.10.30 –
Zespół Szkół w Smólniku, ok. 17 km od Włocławka

4. PROGRAM ZAWODÓW:
Zawody odbędą się oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

Przedszkolaki – Od Przedszkolaka do przyszłego Mistrza Świata.
3-4 latki dystans ok. 90 m
5-6 latki dystans ok. 90 m

Szkoła Podstawowa
I – II (ur. 2004 – 2003) dziewczęta 400 m     I – II (ur. 2004 – 2003) chł. 400 m
III – IV (ur. 2002 – 2001) dziewczęta 500 m    III – IV (ur. 2002 – 2001) chłopcy 500 m
V – VI (ur. 2000 – 1999) dziewczęta 800 m             V – VI (ur. 2000 – 1999) chłopcy 800 m

Gimnazjum
dziewczęta I-II gim. (ur. 98 – 97) 800 m  chłopcy I-II gim (ur. 98 – 97) 800 m
dziewczęta III gim (ur. 96) 800 m     chłopcy III gim (ur. 96) chłopcy 800 m

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w biegach mogą startować wszyscy chętni zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe itp. z wyjątkiem zawodników, którzy brali udział w Mistrzostwach Województwa w Chełmnie w dniu 3 marca 2012 oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych w Bydgoszczy w dniu 10 marca 2012 roku organizowanych przez KPZLA w Bydgoszczy. Weryfikacja w dniu zawodów od 9.50 – 10.20 W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w biegach za pisemną zgodą rodziców. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. szkoła, stowarzyszenie) za sprawdzenie badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grup.

6. ZGŁOSZENIA:
– zbiorowe w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2012 r.

UKS ” START ” Smólnik  87 – 815 Smólnik  tel. 607 231 939 lub 54 253 16 27
  e-mali prezesuks@start.aplus.pl, www.start.aplus.pl zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów w sekretariacie /sekretariat w Zespole Szkół w Smólniku/.

7. ZASADY FINANSOWANIA:
– koszty organizacyjne ponosi organizator,
– koszty osobowe ponosi zgłaszający.

8. NAGRODY:
– w poszczególnych kategoriach medal i dyplom za zajęcie I-III miejsca oraz dyplom za

zajęcie miejsc IV-VI.
– puchary za miejsca I-III w punktacji drużynowej szkół podstawowych i gimnazjum.

Punktacja wg klucza I–30 pkt, II-29pkt, III-28pkt, IV-27pkt, V-26pkt, VI-25pkt,
VII-24pkt, VIII-23pkt, IX-22pkt, …….XXX-1pkt.

DODATKOWO SZKOŁY/ZESPOŁY WALCZYĆ BĘDĄ o Puchar Przechodni Prezesa
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie

Podczas biegów prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja punktowa, która zostanie wykorzystana przy wyłonieniu drużyny, która otrzyma Puchar Przechodni Prezesa PZLA Pana Jerzego Skuchy.

Punktację tę wygra ta szkoła/zespół, który zgromadzi największą ilość punktów podczas zawodów ( wg. tabeli 1 miejsce – 30 pkt, 2 miejsce – 29 pkt, 3 miejsce – 28 pkt ……. 30 miejsce – 1 pkt. ). Za zespół rozumiemy drużynę z jednej szkoły podstawowej i gimnazjum lub klubu sportowego.

Puchar przechodzi na własność szkoły/zespołu, który zdobędzie puchar trzy lata pod rząd. Po każdej imprezie na pucharze uwieczniona zostanie nazwa szkoły/zespołu, w posiadaniu której był puchar.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zawody odbędą się bez względu na pogodę, organizator nie ubezpiecza zawodników, zawodnicy w kategoriach V – VI (ur. 2000 – 1999) dziewczęta, V – VI (ur. 2000 – 1999) chłopcy oraz starszych mogą startować w pantoflach lekkoatletycznych (kolcach). Zawodnicy biegają z kartami startowymi własnymi lub organizatora)
– Nad prawidłowym przebiegiem sportowym zawodów czuwa Sędzia Główny.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestników podczas biegu obowiązuje strój sportowy.
Zawodnicy bez stroju sportowego nie będą dopuszczeni do startu.

Łatwo znajdziesz nas też na stronie www.facebook.com/startsmolnik