NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Trzeci etap przebudowy ulicy Kapitulnej – podpisanie umowy z wykonawcą

Dziś została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, a konsorcjum włocławskich spółek, które przedstawiły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Kapitulnej. Prace będą prowadziły dwie firmy: „Drogtom” oraz „Husar Budownictwo Inżynieryjne”. W ramach tego zadania przebudowane będą ulice: Gajowa, na odcinku pomiędzy Szuwarową a Kapitulną, a także Kapitulna, na odcinku pomiędzy Gajową i Jastrzębią oraz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Wysokiej z Długą, a Okrzei.

Wykonawca zbuduje także tunel dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej, po północnej stronie ul. Kapitulnej. Przy okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebuduje sieć wodociągową na odcinku od Wysokiej do Okrzei. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, w obrębie wiaduktu kolejowego, zbuduje fragment sieci cieplnej na długości ok. 80 metrów. Zakres robót obejmie głównie budowę i przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi) oraz zatok postojowych. Firma zaproponowała za wykonanie robót budowlanych cenę 13 mln 161 tys. zł. Funkcję inżyniera kontraktu będzie pełnić włocławska spółka „MBZ Andler, Tomczak”. Wnioskowana kwota unijnego dofinansowania, jaką miasto otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 mln 436 tys. zł. Całkowita wartość wszystkich prac związanych z trzecim etapem wynosi 27 mln 240 tys. zł. Prace zakończą się w 3 listopada 2012 roku.

Pod koniec listopada tego roku zakończy się drugi etap remontu ulicy Kapitulnej. Wykonawcą trwającego od kwietnia ubiegłego roku drugiego etapu przebudowy ulic w tej części miasta, jest firma „Strabag” z Pruszkowa, zatrudniająca miejscowych podwykonawców. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Kapitulnej, od skrzyżowania ulic Wysokiej i Długiej do ul. Jastrzębiej oraz wykonanie połączenia ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką. Oddany do użytku będzie tam prawie 50-metrowy most przez rzekę Zgłowiączkę. Całkowity koszt drugiego etapu to 22 mln 606 tys. zł. Z unijnej kasy Włocławek otrzymał na ten cel 9 mln 550 tys. zł.

29 lipca 2010 roku zakończono pierwszy etap przebudowy ul. Kapitulnej. Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji było konsorcjum włocławskich firm: „Spec–Dróg”, Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom”, „Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” oraz „Drogi i Mosty Antoni Popowski”. Całkowita wartość projektu wyniosła 8 mln 131 tys. zł, dofinansowanie jakie miasto otrzymało unijnej kasy wyniosło 4 mln 47 tys. zł. Zakresem przebudowy objęte były ul. Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego).

Inwestycje te realizowane są w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej” i finansowana z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

UM Włocławek