NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Rewitalizacja Zielonego Rynku


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 569 232,87 zł, w tym:
– z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 112, 266, 85 zł
–  z budżetu Włocławka – 3 456 966, 02 zł

Przypomnijmy: wykonawcą przebudowy Zielonego Rynku było konsorcjum, składające się z Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Rembud” sp. z o. o. z Włocławka oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Torunia. Przedmiot zamówienia obejmował: przebudowę chodników, dróg, budowę fontanny oraz infrastruktury technicznej. Zmieniona została mała architektura i układ zieleni. Zielony Rynek zyskał nową nawierzchnię, uporządkowano miejsca parkingowe, zamontowano nowe latarnie, pojawiły się też nowe ławki oraz kosze na śmieci. Posadzone zostały drzewa i krzewy, powstały nowe klomby i trawniki. Ozdobą placu jest podświetlana fontanna. Ponadto, wykonawca przebudował dotychczas istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rewitalizację placu zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7. „Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.

Źródło: UM Włocławek