NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Prawie pół miliarda złotych unijnych pieniędzy dla Włocławka!

462 miliony 609 tysięcy 544 złote – taką kwotę unijnych pieniędzy przekazał Włocławkowi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Na jednego mieszkańca naszego miasta przypada więc kwota 4 tys. 57 zł. Samorządowi Włocławka, instytucjom oraz przedsiębiorcom prywatnym udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę  218 mln 329 tys. 66 zł, z Kapitału Ludzkiego 66 mln 780 tys. 478 zł. Na inwestycje medyczne przekazano 74 mln 500 tys. zł. Pozostałe środki z budżetu województwa, które pomogły w rozwoju Włocławka to kwota 103 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podsumował lata 2007-2010 pod kątem wydatkowania środków unijnych oraz wojewódzkich. – Włocławek dosłownie na naszych oczach przekształcił się w ważny, regionalny ośrodek – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. – Zależy nam, by z owoców ekonomicznego rozwoju mogli skorzystać w pierwszej kolejności włocławianie.

Traktując w sposób priorytetowy podniesie jakości życia mieszkańców samorząd województwa aktywnie wspiera działania mające na celu wzmacnianie pozycji gospodarczej miasta. Kwestią kluczową jest stworzenie odpowiednio skomunikowanego systemu dróg i tras dojazdowych łączących Włocławek z powstającą autostradą A-1. Dlatego też szczególny nacisk położyliśmy na finansowe wsparcie włocławskich inwestycji infrastrukturalnych, w tym także komunikacyjnych. Jestem przekonany, że korzyści z tego wynikające zostaną w pełni spożytkowane przez lokalnych biznesmenów, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia i ożywienia przedsiębiorczości. Tym bardziej, że władze samorządowe aktywnie przyczyniają się, by w mieście powstała atmosfera przyjazna dla sektora prywatnego. Dbając o stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i ożywienia przedsiębiorczości na terenie miasta pamiętamy także o równie ważnych dla nas kwestiach społecznych. Jesteśmy w pełni świadomi, że wraz ze wzrostem gospodarczy powinna iść poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie poziomu usług. Dlatego też za powód do dumy uważam zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie we włocławskiej służbie zdrowia. Mam tu przede wszystkim na uwadze zrealizowane oraz planowane dopiero projekty inwestycyjne przeprowadzane w Szpitalu Wojewódzkim, dzięki którym włocławska lecznica zmienia się w nowoczesny ośrodek medyczny spełniający najwyższe standardy opieki i bezpieczeństwa.

Powodem do zadowolenia jest także zrewitalizowane centrum miasta oraz wdrażane w szkołach innowacyjne programy edukacyjne. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Pod tym adresem www.wloclawek.pl/g2/2011_01/4305_fileot.pdf można pobrać dokument, w którym Urząd Marszałkowski podsumował minione lata pod kątem prowadzonych we Włocławku inwestycji finansowanych z budżetów unijnego oraz samorządu województwa. – Unijne fundusze dały możliwość rozwoju Włocławka, bez tych środków finansowych nie moglibyśmy przeprowadzić tylu inwestycji – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – To była niepowtarzalna szansa, którą samorząd Włocławka wykorzystał. Należy jednak pamiętać o tym, że gwarantem otrzymania tych pieniędzy były bardzo dobrze przygotowane wnioski. Dziękuję za to moim współpracownikom, którzy w sposób profesjonalny przeprowadzili całą procedurę dokumentacyjną związaną z pozyskaniem tych funduszy.

Źródło: UM Włocławek