NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Poradnik Aktywnego Seniora w „Starej Remizie”

Klub WCK „Stara Remiza” w ramach Poradnika Aktywnego Seniora zaprasza wszystkich zainteresowanych 26 lutego, we wtorek o godz.13.00 na spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Panem Zbigniewem Lewandowskim, który omawiać będzie problemy członków spółdzielni mieszkaniowych związane z np. przekształcaniem prawa do mieszkania lokatorskiego na własnościowe, wynajmowania lokalu, użyczania rodzinie, meldowania osób, wynajmu, sprzedaży, zamiany, przekazywania własności lokalu w formie darowizny czy spadku itp. Można będzie zadawać pytania o procedury związane z prawami własności lokalu i gruntu oraz sposobów zabezpieczania swoich interesów na przyszłość. Pan Zbigniew Lewandowski odniesie się także do toczącej się obecnie dyskusji na temat przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej w naszym kraju.


Wstęp wolny.
Zapraszamy