NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Moja szkoła w Unii Europejskiej”

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu przeprowadziło w drugiej połowie tego roku – I etap konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej – edycja powrót do szkoły”, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z regulaminem, głównym zadaniem 3-osobowego zespołu uczniowskiego było przygotowanie pracy pisemnej, prezentacji multimedialnej albo nagrania filmowego na jeden z dwóch konkursowych tematów.

* w gimnazjum:
1. Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu?,
2. Jakie działania podejmuje Twoja szkoła, miasto czy województwo na rzecz polskiej prezydencji?

W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami konkursu zostali:

I miejsce
Marta Rychnowska, Jakub Rudowski, Borys Skrzypiński, opiekun: Kamila Szylbert (Gimnazjum nr 2 we Włocławku)

II miejsce
Martyna Trzosek, Angelika Krajniak, Iwona Rymarkiewicz, opiekun: Elżbieta Kozłowska (Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy)

III miejsce
Olga Pietrykowska, Karolina Szypuła, Tomasz Szewczyk, opiekun: Joanna Palka (Zespół Szkół w Paterku)

Do II etapu konkursu (etapu ogólnopolskiego) zakwalifikowane zostają zespoły, które zdobyły I miejsce w ramach etapu wojewódzkiego.

mrwdki