NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

II Edycja Grand Prix Włocławka w szachach 2012

II Edycji Grand Prix Włocławka w szachach (P15) na rok 2012. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę (9 września br.) w auli Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Oddziale Zamiejscowym we Włocławku przy ul. Chmielnej 14 i rozpocznie się o godz. 10:00 (zapisy od 9:00 do 9:30)

1. Cel Imprezy:

Popularyzacja królewskiej gry, podnoszenie umiejętności szachowych.

2. Organizator:

  • Niezależne Zrzeszenie Sportowe, 87-800 Włocławek, ul. Jagiellońska 21
  • Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel, Włocławek, ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6E
  • Wyższa Szkoła Informatyki  w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku, Włocławek, ul. Chmielna 24
  • Doradca Podatkowy Marian Będziński, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 16A

3. Termin i Miejsce Zawodów

Grand Prix odbędzie się w cyklu czterech turniejów szachowych P 15 na dystansie 9 rund każdy:

  • Turniej A w dniu: 13 maja 2012 r.
  • Turniej B: w dniu 24 czerwca 2012 r.
  • Turniej C: w dniu 9 września 2012 r.
  • Turniej D: w dniu 11 listopada 2012 r.

Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godz. 10:00  w  siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki  w Łodzi Wydział Zamiejscowy we Włocławku  przy ul. Chmielnej 14.   Zapisy w dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 – 9:30

4. Uczestnictwo.

W turnieju ma prawo startu każdy miłośnik szachów, zarówno zgłaszający swoje uczestnictwo telefonicznie: 515 155 502 lub

na email: marian.bedzinski@mailplus.pl w terminie do 11 maja 2012 r. jak też w dniu zawodów, bezpośrednio na sali gry. Wpisowe –  w wysokości 20 PLN – jednorazowo wpłaca się przed rozpoczęciem każdego turnieju w jakim zawodnik startuje. Młodzież szkolna i studenci są zwolnieni z uiszczenia  wpisowego – po okazaniu ważnej legitymacji. Ilość osób mogących wziąć udział w turnieju ogranicza się do 60.

5. System rozgrywek i ustalenia kolejności miejsc

Turnieje zostaną rozegrane tempem P’15 na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, przy kojarzeniu komputerowym programem Chess Arbiter Pro. Kolejność w turniejach zostanie ustalona na podstawie zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progres. Kolejność końcowa miejsc ustalana będzie na podstawie sumy  zdobytych punktów w Turniejach A,B,C,D, w razie ich równości decyduje wartościowanie wg. punktacji Buchholza, większa ilość zwycięstw.

6. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe w każdym z turniejów  w wysokości:

1. miejsce               300 PLN
2. miejsce               200 PLN
3. miejsce               100 PLN
4. miejsce               50 PLN

W Klasyfikacji Generalnej Grand Prix zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary, natomiast wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju D otrzymują okolicznościowe medale ufundowane przez Niezależne Zrzeszenie Sportowe.

Zwycięzcy w klasyfikacjach młodzieżowej i dzieci otrzymają  nagrody książkowe.

Fundatorem pucharów medali i nagród książkowych jest Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Zbonikowski.

Fundatorem nagród finansowych jest Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel

oraz Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński.

7. Ustalenia końcowe.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. Odwołania i protesty należy składać na piśmie natychmiast po rundzie wraz z kaucja 100 zł. na ręce sędziego zawodów. W przypadku odrzucenia odwołania kaucja przepada na rzecz organizatora. Powołane zostanie 3 osobowe jury d’appelle które będzie rozstrzygać protesty. Do organizatorów należy ostateczna interpretacja regulaminu zawodów.

Portofino Centrum Konferencyjne – Restauracja – Hotel życzy uczestnikom sportowej walki i zadowolenia z pobytu we Włocławku.

Opracował: Marian Będziński i Marek Szymczak