NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Centrum Kultury „Browar B” – Podpisanie umowy z wykonawcą

W ostatni dzień pracy urzędu miasta w tym roku, prezydent Włocławka Andrzej Pałucki oraz przedstawiciel spółki „Molewski” z Chodcza Piotr Linowiecki podpisali umowę dotyczącą przebudowy obiektów poprzemysłowych znajdujących się przy ul. Łęgskiej – Bechiego, które zostaną zaadaptowane do nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki:
andrzej-palucki-podpisanie-umowy-z-wykonawca-browar-b-30-12-2011

Powstanie tam Centrum Kultury „Browar B”. Firma, za wykonanie prac budowlanych zaproponowała cenę 30 milionów 957 tysięcy złotych. Centrum Kultury zostanie oddane do użytku 30 września 2013 roku. Całkowita wartość realizowanego projektu (wszystkie koszty) wynosi 37 mln 547 tys. zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 18 mln 469 tys. zł.

„Browar B” to inwestycja zlokalizowana jest w najstarszej części Starego Miasta, w sąsiedztwie XIV-wiecznego miasta lokacyjnego, w kwartale ograniczonym Bulwarami im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicami: Towarową, Łęgską i Bechiego. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę części istniejących obiektów oraz zabudowę nowymi. W Centrum będą odbywały się m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z sąsiadujących z budynkiem szkół.

W obiekcie znajdą się sale komputerowe oraz przeznaczone do kształcenia językowego. W sali prezentacji z pogranicza teatru, muzyki i rysunku realizowany będzie projekt „Sala sześciu prób”. Będzie to przedsięwzięcie skierowane do instytucji, organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, które będą mogły tam realizować swoją statutową działalność w ww. zakresie. W budynkach znajdą się też pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia nauki tańca, śpiewu oraz fotografii, a także spotkania integracyjne. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z pracowni komputerowej. W „Browarze B” będą działać lokale gastronomiczne, klub oraz kawiarnia, pomieszczenia przeznaczone na tę działalność zostaną wynajęte prywatnym przedsiębiorcom.

Projekt przewiduje połączenie obecnych magazynów z budynkiem głównym. Dobudowany zostanie więc nowy obiekt, w którym znajdzie się wejście główne do Centrum, zlokalizowana zostanie tu recepcja, punkt informacyjny oraz szatnie. Pozostała powierzchnia zostanie przeznaczona na sale konferencyjne oraz wielofunkcyjne, w których będą mogły się odbywać np. konkursy tańca, pokazy mody czy prezentacje o charakterze instalacji twórczej. W holu będzie można organizować również targi. Projekt zakłada zbudowanie sali widowiskowej ze sceną, zapleczem i miejscami siedzącymi dla 500 osób.
Ponadto w „Browarze B” będą organizowane szkolenia i konferencje poświęcone m.in. tematyce unijnej, a także szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zewnątrz, w podwórzu znajdzie się miejsce do organizacji imprez masowych. Przy budynku będzie oddany do użytku parking, a na reszcie terenu wykonawca zasadzi ozdobną roślinność, mieszkańcy będą mogli spocząć na kilkunastu ławkach.

Na teren nieruchomości będzie można wjeżdżać od ul. Łęgskiej. Całkowita powierzchnia terenu, który zostanie ogrodzony wynosi 5,1 tys. m kw. Obecnie, od strony zachodniej kwartał ten zamknięty jest współczesnym blokiem, północną pierzeję wypełnia otwarty plac na Bulwary, a od strony ulicy Bechiego, zespół „Browaru” graniczy z zespołem Willi Miejskiej z lat 1923-1925, w której obecnie znajduje się Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Inicjatyw Europejskich.

Sąsiedztwo Browaru stanowi także kompleks placówek oświatowych – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Chemicznych oraz Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości.

UM Włocławek