NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

IV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego

Od 4 kwietnia br. w Gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 na wystawie stałej „Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927-2008)”prezentowana jest wystawa pokonkursowa „IV Konkursu rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego”. Pokazane są na niej prace dzieci i młodzieży nagrodzonych, wyróżnionych i wytypowanych do eksponowania.

Pomysł organizacji konkursu zrodził się w 2009 roku, w pierwszą rocznicę śmierci artysty rzeźbiarza St. Zagajewskiego. Włocławskie Centrum Kultury wspólnie z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zorganizowały konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Od tej pory organizowany jest co roku. Celem jego jest uczczenie pamięci Stanisława Zagajewskiego – wybitnego włocławskiego artysty rzeźbiarza, który większą część życia mieszkał i tworzył w naszym mieście, jak również propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu.

W czwartej edycji konkursu wzięło udział 97 młodych rzeźbiarzy. W odróżnieniu od lat ubiegłych, w tym roku prace oceniano w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna.

Laureaci IV Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego

Szkoła podstawowa:
I nagroda – Filip Janiak, Szkoła Podstawowa nr 20
II nagroda – Jakub Zieliński, Szkoła Podstawowa nr 23
III nagroda – Anna Lubomska, Szkoła Podstawowa nr 19

Wyróżnienia:
Michał Ossowski, Szkoła Podstawowa nr 19
Oliwia Krazińska, Szkoła Podstawowa nr 18
Krzysztof Zieliński, Szkoła Podstawowa nr 23

Szkoła gimnazjalna:
I nagroda – Katarzyna Rzeczkowska, Gimnazjum nr 1
II nagroda – Oliwia Wojtasik, Gimnazjum nr 12
III nagroda – Joanna Moderska, Gimnazjum nr 4
III nagroda – Patryk Guzy, Gimnazjum nr 1

Wyróżnienia:
Paulina Ligęza, Gimnazjum nr 1
Zuzanna Popławska, Gimnazjum nr 7
Edyta Szymaniak, Gimnazjum nr 4

Szkoła ponadgimnazjalna:
I nagroda – Dominika Ciesielska, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
II nagroda – Karol Piasecki, I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej
III nagroda – Dawid Kostkowski, I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej
III nagroda – Rafał Jankowski, Zespół Szkół Budowlanych

Wyróżnienia:
Martyna Szmajda, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Izabela Kłosińska, Zespół Szkół Technicznych
Julia Rajs, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej

Sponsorem wystawy prezentowanej w Zbiorach Sztuki jest Anwil S.A.

Organizatorzy: Włocławskie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Miejsce wystawy: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12
Termin wystawy: 05.03. – 24.06. 2012 r.