NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Żołnierze z regionu wspierali forsowanie Wisły

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej czynnie wspierają pozostałe rodzaje Sił Zbrojnych RP w licznych ćwiczeniach, które odbywają się na terenie kraju. Tak było również w Chełmnie, gdzie terytorialsi ubezpieczali pododdziały 16 Dywizji Zmechanizowanej podczas przemieszczania się na drugi brzeg Wisły.

Jednym z zadań, które stoją przed WOT w czasie kryzysu i wojny jest wprowadzenie wojsk operacyjnych do Stałych Rejonów Odpowiedzialności (SRO), w uproszczeniu mówiąc województw. Doskonałą okazją do praktycznego ćwiczenia tych elementów było przedsięwzięcie Terrain Walk, którego element odbył się w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim, czyli SRO 8 Brygady Obrony Terytorialnej. Jej żołnierze wydzielili jedną z drużyn saperskich, które były odpowiedzialne za rozpoznanie mostu i ustalenie, czy nie został zaminowany. Dodatkowo wspierali oddział szturmowy, transportując go przez Wisłę łodziami saperskimi. Najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych RP przykłada dużą wagę do szkolenia i zdobywania doświadczenia, w związku z czym w ćwiczeniu wzięli udział również terytorialsi z 1, 4 i 7 BOT.

Realizacja przeprawy wymaga współdziałania wielu elementów. Stąd 17 maja na niebie nad Chełmnem można było zobaczyć parę wielozadaniowych samolotów F-16 czy śmigłowce Mi-24 i W-3. Forsowanie Wisły wykonały między innymi gąsienicowe transportery pływające PTS oraz promy PP-64. Terrain Walk odbył się we współdziałaniu z sojusznikami z USA, którzy poruszali się m.in. kołowymi wozami opancerzonymi Stryker. Również te wozy były transportowane przy pomocy PP-64. Po odzyskaniu kontroli nad mostem drogowym pozostałe jednostki sprzętu mogły przedostać się na drugą stronę Wisły z jego wykorzystaniem.

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej ma w swoim SRO najdłuższy odcinek Wisły. Stąd decyzja o utworzeniu kompanii wodnej, która powstanie w kolejnym, 84 batalionie lekkiej piechoty we Włocławku. Przedsięwzięcia jak Terrain Walk pokazują, że jest to decyzja przemyślana i poparta realną potrzebą. To właśnie we Włocławku znajduje się jedyna zapora wodna na Wiśle. Żołnierze brygady zdobywają doświadczenia zarówno podczas ćwiczeń, jak i realnego działania, realizując patrole wodne na Bugu i piesze na granicy z Białorusią. Dzięki temu żołnierze planowanej kompanii wodnej zdobywają umiejętności, które wykorzystają z chwilą jej utworzenia.

Zdjęcia: szer. Michał Tomaszewski
8.K-PBOT