NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zmiany organizacji ruchu w obrębie Cmentarza Komunalnego w Dniu Święta Zmarłych

1. Organizacja ruchu.

 1. W dniu 01.11.2013 r. ruch pojazdów na odcinku ul. Chopina od ul. Okrężnej do Al. Kazimierza Wielkiego odbywać się będzie w dwóch kierunkach dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Na całym odcinku ulicy uniemożliwione będą skręty w lewo oraz skręty w lewo z terenów i ulic przyległych do ul. Chopina (wyjątek stanowi wyjazd z ul. Cmentarnej, gdzie będzie możliwy wyjazd tylko w lewo – do miasta).
 2. Ulica Cmentarna, ul. Komunalna i łącznik pomiędzy tymi ulicami będą 01. listopada ulicami jednokierunkowymi. Dojazd do ul. Cmentarnej będzie możliwy tylko od strony ul. Komunalnej. Wjazd w ul. Komunalną możliwy tylko od strony ul. Chopina. Wyjazd z ul. Cmentarnej tylko w lewo – w kierunku Torunia.
 3. Zakazy zatrzymywania:
  • ul. Cmentarna – po obu stronach od łącznika pomiędzy ulicami Komunalną i Cmentarną do ul. Chopina w dn. 31.10.-03.11.br. (czwartek, piątek, sobota i niedziela);
  • łącznik pomiędzy ulicami: Komunalną i Cmentarną – po prawej stronie w dn. 31.10.-03.11.br.;
  • ul. Komunalna – po prawej stronie ulicy w dn. 01.11.br.

2. Parkowanie i postój.

Miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych – kierowcy mogą korzystać z miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Chopina przed dawna siedzibą MPEC, Halą Mistrzów oraz przed Lidlem, Realem i Galerią Focus Park. Wjazdy na parkingi oraz wyjazdy mogą się odbywać zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu tj. na parking Lidla i Focus Park z ul. Komunalnej – w prawo wjazd i wyjazd, na parking Reala w lewo wjazd i wyjazd.

Na ul. Komunalnej i łączniku (pomiędzy ulicami Komunalną i Cmentarną) parkowanie będzie możliwe w miejscach nie objętych zakazami.

Postój taksówek osobowych w dniu 1 listopada 2013 r. wyznaczono przy ulicy Chopina na parkingu dla autobusów (parking przed Halą Mistrzów). Dojazd do postoju ulicą Chopina tylko od strony Al. Kazimierza Wielkiego i od strony ul. Leśnej ul. Ptasią, ul. Sportową oraz ul. Barską.

3. Lokalizacja handlu.

Ulica Chopina:

Sprzedaż kwiatów i zniczy odbywać się będzie na terenie parkingu przed Halą Mistrzów (wzdłuż ul. im. K. Górskiego) za zezwoleniami wydawanymi przez Dyrektora OSIR. Dojazd na wyznaczone miejsca z terenu OSiR od ul. Leśnej. Obowiązuje zakaz sprzedaży w obrębie cmentarza. Handel będzie się odbywał w dniach 31. października oraz 1. listopada.

Ulica Cmentarna:

Sprzedaż tylko w miejscach wyznaczonych – zezwolenia wydaje Miejski Zarząd Dróg. Zatrzymywaniem pojazdów na ul. Cmentarnej w celu rozładunku zaopatrzenia będzie kierowała Straż Miejska.

Handel będzie odbywał się w dniach 31. października oraz 1. listopada.

4. Komunikacja publiczna.

Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej zostanie przedstawiony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i operatora komunikacji zbiorowej.

Miejski Zakład Usług Komunalnych informuje, że wszystkie bramy cmentarne (w tym ta od strony Al. Królowej Jadwigi) będą otwarte w następujących terminach:

 • czwartek 31. października – w godz. 6.00 – 22.00
 • piątek 01. listopada – w godz. 6.00 – 24.00

W pozostałych dniach zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami

* Stosowne zaświadczenie to karta parkingowa osoby niepełnosprawnej wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku zwraca się z apelem do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Pojazdy parkujące w miejscach nie wyznaczonych w obrębie cmentarza mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

MZD Włocławek