NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zmiany na Zielonym Rynku

Konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Rembud” sp. z o. o. z Włocławka oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Torunia przedstawiło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę Zielonego Rynku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Firmy zaproponowały kwotę 9,36 mln zł. Wśród 6 ofert, jakie wpłynęły do magistratu najwyższa opiewała na sumę 10,37 mln zł. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę chodników, dróg, budowę fontanny oraz infrastruktury technicznej. Zmieniona zostanie całkowicie mała architektura i układ zieleni. Przyszły wykonawca przebuduje istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto na placu będzie zainstalowana iluminacja. Projekt budowlany, wykonawczy i specyfikacje techniczne dostępne są na witrynie internetowej www.wloclawek.pl/zamowienia. Inwestycja ma się zakończyć do 30 września 2010 roku. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7. „Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy”, działanie 7.1 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast”.