NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Złota Pracownia” dla Włocławskiego Centrum Kultury

Pracownia Edukacji Plastycznej działająca we Włocławskim Centrum Kultury otrzymała tytuł „Złotej Pracowni” przyznanej przez jury Wojewódzkiego Przeglądu Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży KAMELEON.

Finał przeglądu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 29 września br. w BWA w Bydgoszczy, a jej organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy. Pracownia Edukacji Plastycznej przez wiele lat swojej działalności rozbudzała w młodych artystach zamiłowanie do rysunku, malarstwa, tkactwa i rzeźby. Pod okiem artystów plastyków, swoje prace przygotowywali przyszli studenci uczelni plastycznych. Uczestnicy zajęć niejednokrotnie byli nagradzani podczas wielu konkursów plastycznych. Panujący w pracowni artystyczny klimat oraz profesjonalni instruktorzy: Janina Twardy, Barbara Lemiech, Mariusz Konczalski oraz Janusz Bisaga wspólnie wspierają rozwój talentów plastycznych.

Włocławskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia z rysunku, malarstwa, tkactwa oraz ceramiki. Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.30 i można z niej korzystać w dowolnym wymiarze godzin.

WCK